Logo NOT Kalisz

Rada Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Kaliszu

ul. Zacisze 2 (dawniej Rumińskiego)
62-800 Kalisz
tel. +48 (62) 757 34 49
biuro@not.kalisz.pl

Polityka danych osobowych

Archiwum wiadomości:

Data zamieszczenia: 18 grudnia 2017 roku

Wigilia 2017

Zmarł nasz Kolega dr inż. Ignacy Urbanowski

Data zamieszczenia: 27 października 2017 roku

Z żalem informujemy, że w dniu 25 października 2017 r. zmarł Kolega dr inż. Ignacy Urbanowski.

Wieloletni, wierny i do końca aktywny członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa. Kolega Ignacy Urbanowski urodził się 3 stycznia 1946 r. w Łodzi. Ukończył Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, a następnie Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu, uzyskując w 1969 roku tytuł magistra inżyniera rolnictwa. Kolega Ignacy zawsze był ciekawy wiedzy naukowej nie zakończył więc na tym swej edukacji, interesowała go ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwami rolnymi. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno Rolniczym Akademii Rolniczej w Warszawie, zwieńczone obroną pracy doktorskiej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem rolnym. Całe swoje życie zawodowe poświęcił prowadzeniu i zarządzaniu produkcją rolniczą, produkcją żywności w Południowej Wielkopolsce. Pracował w Stacji Hodowli Roślin Kalinowa, Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych Petryki, w Zjednoczeniu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kaliszu, Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Kaliszu, zawsze na wysokich stanowiskach związanych z zarządzaniem tymi jednostkami. Po zmianie ustroju organizuje z wielką pasją własne, nowocześnie prowadzone gospodarstwo rolne „Gruntpol” wraz z zakładem przetwórczym surowców roślinnych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu produkcji i ekonomiki rolniczej.

Kolega dr inż. I. Urbanowski był też wielkim społecznikiem, członkiem Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa oraz Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Organizator i wykładowca wielu konferencji naukowo-technicznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim z zakresu rolnictwa. Propagator postępu i nowoczesności. Lubił się dzielić swoją wiedzą z innymi. W latach 1984 – 1990 Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SITR w Kaliszu, a następnie do 2013 r. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego tego Stowarzyszenia. W latach 80 i 90- tych ubiegłego wieku Radny i działacz Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu. Pracowity, serdeczny, dobry człowiek. Za swoją aktywność zawodową i społeczną uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami branżowymi, stowarzyszeniowymi oraz państwowymi. Między innymi: Złotymi Odznakami Honorowymi SITR i NOT oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Był prawym i serdecznym człowiekiem, tytan pracy, rzetelny i koleżeński. Zmarł w wieku 71 lat. Ignacy żegnamy Cię z żalem. Pamięć o Tobie i Twoich dokonaniach na zawsze pozostaną w pamięci środowiska inżyniersko- technicznego naszego regionu.

SPOCZYWAJ W POKOJU.

Rodzinie zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.

Pogrzeb św. pamięci dr inż. Ignacego Urbanowskiego obędzie się w dniu 28 października 2017 r. Msza św. w kościele parafialnym w Kaliszu na Osiedlu Zagorzynek o godz. 11.00. Po mszy św. odprowadzenie na cmentarz w Chełmcach

Zarząd Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu.

Zmarła nasza Koleżanka inż. Danuta Grudzińska

Data zamieszczenia: 7 września 2017 roku

Z żalem informujemy, że w dniu 4 września 2017 r. zmarła Koleżanka inż. Danuta Grudzińska.

Wieloletnia, wierna i do końca aktywna członkini Oddziału SITR Kalisz. Pierwsza Przewodnicząca Zarządu Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Kaliszu. Wybrana na tą funkcję przez Zebranie delegatów kół zakładowych w dniu 31 marca 1969 r., a następnie w latach 1975-1979 wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SITR w Kaliszu. Zawodowo, pracownik Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, a następnie Inspekcji Nasiennej Okręgowego Inspektoratu w Poznaniu, w latach 1960-1990 na stanowisku Kierownika Ekspozytury Stacji Oceny Nasion w Kaliszu.

Była prawym i serdecznym człowiekiem, pracowita, rzetelna i koleżeńska. Zmarła w wieku 86 lat. Danusiu żegnamy Cię z żalem. Spoczywaj w pokoju.

Pogrzeb św. pamięci Danuty Grudzińskiej obędzie się w dniu 8 września 2017 r. w Kaliszu, w kościele parafialnym na Majkowie o godz. 12.00.
Rodzinie zmarłej składamy szczere wyrazy współczucia.

Zarząd Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu.

Wielkanoc 2017

Data zamieszczenia: 13 kwietnia 2017 roku

60 lat działalności Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu

Data zamieszczenia: 24 listopada 2016 roku

W końcu listopada 1956 roku na terenie miasta Kalisza, z inicjatywy Kol. Tadeusza Wehra, podjęto prace organizacyjne zmierzające do integracji środowisk technicznych skupionych w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej ... czytaj dalej [plik PDF].

Obchody uroczystości jubileuszowych 60-lecia NOT-Kalisz i 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji RP Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Data zamieszczenia: 4 listopada 2016 roku

Obchody uroczystości jubileuszowych 60-lecia NOT-Kalisz i 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji RP Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, poprzedzi konferencja p.t.: „Perspektywy rozwoju infrastruktury drogowej w południowej Wielkopolsce”, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 roku w zespole hotelowo-konferencyjnym „Borowianka” w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach konferencji omówione zostaną:

 • - perspektywy rozwoju dróg krajowych i ekspresowych w Regionie Południowej Wielkopolski z uwzględnieniem drogi ekspresowej S11 oraz obwodnic miast,
 • - budowa i modernizacja dróg wojewódzkich w Południowej Wielkopolsce w najbliższej perspektywie czasowej,
 • - uwarunkowania techniczne i problemy wykonawcze podczas realizacji zadania dotyczącego budowy obwodnic m. Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego oraz Kępna.

Uczestnicy konferencji zwiedzą budowę obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Wojewoda Wielkopolski i Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorami konferencji są:

 • - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Ostrowie Wielkopolskim,
 • - Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu,
 • - Urząd Miejski w Kaliszu,
 • - Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim,
 • - Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Grafika mapy regionu południowej wielkopolski

Zebranie wyborcze delegata do Rady Krajowej z Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT województwa wielkopolskiego

Data zamieszczenia: 4 listopada 2016 roku

W dniu 20 października 2016 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie odbyło się zebranie wyborcze delegata do Rady Krajowej z Terenowych Jednostek Organizacyjnych Federacji SNT-NOT województwa wielkopolskiego (Konina, Kalisza, Piły i Poznania). W spotkaniu uczestniczyło 19 delegatów wspomnianych jednostek.

W trakcie spotkania zapoznano się ze sprawozdaniem z dotychczasowej działalności delegata Kol. Adam Błochowiaka, bardzo wnikliwie przedyskutowano kolejny projekt Statutu NOT oraz wypracowano kierunki działania na nowa kadencję Rady Krajowej. Na nową kadencję Rady Krajowej lat 2016-2020 w wyniku przeprowadzonych wyborów, wybrano ponownie Kol. Adama Błochowiaka (Prezesa Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu), który będzie reprezentował w Radzie Krajowej środowisko techniczne zrzeszone Federacji SNT-NOT województwa wielkopolskiego. Natomiast na zastępcę delegata wybrano Kol. Zbigniewa Bajcar (Prezesa Rady Federacji SNT-NOT w Koninie).

Delegatami na zebranie wyborcze z ramienia Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu byli:

 • - Kol. Adam Błochowiak (SITR),
 • - Kol. Witold Guza (SIT Mat. Bud.),
 • - Kol. Jan Jędruszkiewicz (SIMP),
 • - Kol. Seweryn Kaczmarek (SITK),
 • - Kol. Zenon Zgarda (SEP).

Spotkanie upłynęło w miłej, koleżeńskiej i serdecznej atmosferze, za stworzenie której uczestnicy spotkania podziękowali Prezesowi Rady Federacji SNT-NOT w Koninie Kol. Zbigniewowi Bajcar, który był jego organizatorem.

Petycja uczestników XXV Kongresu Techników Polskich i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich z 17 czerwca 2016 roku.
Data zamieszczenia: 11 lipca 2016 roku
Petycja XXV-KTP i III-SZIP

Uczestnicy XXV Kongresu Techników Polskich i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich przybyli z całego świata, w tym z tak odległych krajów jak RPA czy Australia oraz wybitni twórcy techniki działający na rzecz polskiej nauki, techniki i gospodarki zwracają się do Premiera Rządu Polskiego, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z gorącą prośbą zachowania dla przyszłych pokoleń Muzeum Techniki i Przemysłu.

Gorąco zachęcamy do zapozannia się z pełną treścią ww. PETYCJI oraz APELU Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej w sprawie Muzeum Techniki i Przemysłu.

ZAPRASZAMY DO WROCŁAWIA / 16-18 czerwca 2016 r.
Data zamieszczenia: 16 maja 2016 roku
XXV-KTP_III-SZIP

Zapraszamy wszystkich inżynierów do udziału w XXV KONGRESIE TECHNIKÓW POLSKICH (KTP) i III ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE INŻYNIERÓW POLSKICH (SZIP) organizowanych w dniach 16 - 18 czerwca 2016 r. we Wrocławiu - Europejskiej Stolicy Kultury. Celem obu spotkań inżynierskich jest integracja i wymiana doświadczeń będących udziałem inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza jego granicami. Tematami debat plenarnych i konferencji naukowo-technicznych w czasie obu wydarzeń będą m.in. istotne dla polskiej gospodarki zagadnienia: relacje między nauką a gospodarką, w tym transfer zaawansowanych technologii; kształcenie inżynierów; stan polskiej elektryki oraz transportu; rozwój techniki a uwarunkowania ekologiczne.

Więcej informacji na stronach: www.ktp.enot.pl i www.szip.org.pl oraz w treści zaproszenia.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu
Data zamieszczenia: 12 marca 2013 roku
Wybory 2013 W dniu 01 marca 2013 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu na którym:
 • - dokonano oceny działalności Zarządu Rady w okresie kadencji lat 2008-2012,
 • - udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Rady,
 • - wybrano nowe władze statutowe na okres kadencji lat 2013-2016,
 • - przyjęto program działania na nową kadencję.

Wybrany skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu przedstawia się następująco:

  Zarząd Rady Federacji SNT-NOT:

 1. 1) Kol. mgr inż. Adam Błochowiak (SITR)- prezes,
 2. 2) Kol. inż. Stanisław Cegielski (SGP)- wiceprezes,
 3. 3) Kol. mgr inż. Benedykt Roźmiarek (SITLiD) - wiceprezes,
 4. 4) Kol. mgr inż. Joanna Paczesna (SEP) - członek,
 5. 5) Kol. mgr inż. Jan Jędruszkiewicz (SIMP) - członek,
 6. 6) Kol. inż. Seweryn Kaczmarek SITK) - członek,
 7. 7) Kol. mgr inż. Tomasz Kulczyński (PZITB) - członek.

  Komisja Rewizyjna Rady Federacji SNT-NOT:

 1. 1) Kol. mgr inż. Witold Guza (SITMat.Bud.) - przewodniczący,
 2. 2) Kol. mgr inż. Krystyna Janicka-Mazur (PZITSAN) - sekretarz,
 3. 3) Kol. mgr inż. Stanisław Adamczak (SIMP) - członek,
 4. 4) Kol. mgr inż. Jan Godziębski (SITK) - członek,
 5. 5) Kol. mgr Tadeusz Matuszczak (SITLiD) - członek.
PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż Domu Technika w Kaliszu
Data zamieszczenia: 29 listopadapa 2012 roku

Zarząd Rady FSNT-NOT w Kaliszu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Dom Technika NOT w Kaliszu przy ul. Rumińskiego 2 w skład której wchodzą działki nr: 88/1; 105/1; 106/1; 75/2 o łącznej powierzchni 0,4122 ha, budynek administracyjno-biurowy Dom Technika o powierzchni zabudowy 735,5 m2, powierzchni użytkowej 2.137 m2 i kubaturze 9.620 m3, parking utwardzony o powierzchni 570 m2 dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr KZ1A/00034435/3.

Więcej szczegółów na stronie o przetargu.

XIV DNI OGRODNIKA - TARGI MIĘDZYNARODOWE
8 i 9 września 2012 r. Gołuchów koło Kalisza (woj. wielkopolskie)
Data zamieszczenia: 5 października 2012 roku

W dniach 8-9 września 2012 r. w Gołuchowie koło Kalisza, na terenie Ośrodka Kultury Leśnej, odbyły się XIV Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe. Jest to impreza wystawiennicza o charakterze promocyjno – konsultacyjnym, na której nie prowadzi się sprzedaży kiermaszowej. Obecnie są to największe specjalistyczne targi ogrodnicze w Polsce.

W tegorocznych targach wzięło udział ponad 220 czołowych firm z kraju i zagranicy, które zaprezentowały najnowsze technologie i środki do produkcji dla szeroko rozumianego ogrodnictwa. Impreza ta to także miejsce wymiany doświadczeń na wszystkie tematy związane z nowoczesnym, innowacyjnym ogrodnictwem. Bezpłatnych porad udzielali naukowcy z m.in. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Targom towarzyszyły liczne seminaria i prezentacje programów dla producentów warzyw i sadowników. Do dyspozycji ogrodników był prawnik, a także punkty informacyjne agencji rządowych np.: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PIORiN, ARiMR, ARR, IOR-PIB, KRUS, WODR i in.

Targom tradycyjnie towarzyszy krajowy konkurs pt. "WZOROWY OGRODNIK". Na dziedzińcu Zamku Czartoryskich w Gołuchowie odbyła się uroczysta gala finałowa VI edycji konkursu "WZOROWY OGRODNIK". W kategorii warzywnictwo gruntowe zwyciężył Wojciech Bednarczuk z Wikrowa w powiecie elbląskim, woj. warmińsko - mazurskie. W kategorii szkółkarstwo roślin ozdobnych ogrodniczy Oskar trafił do Joanny Widaj z miejscowości Józefosław, powiat Piaseczno w województwie mazowieckim. Grażyna i Marian Kałka z miejscowości Osiek, powiat Strzelce Opolskie w województwie opolskim, to z kolei właściciele najlepszego w tym roku gospodarstwa zajmującego się uprawą roślin ozdobnych pod osłonami. W kategorii sadownictwo zaszczytny tytuł trafił do Tomasza Bankiewicza z Komorowa, powiat Przysucha w województwie mazowieckim. Halina i Andrzej Winowicz z Błaszek, pow. sieradzki w województwie łódzkim zostali laureatami w kategorii warzywnictwo pod osłonami.

Nagrodę w kategorii specjalnej otrzymali Elżbieta i Maciej Jabłońscy, właściciele ekologicznego gospodarstwa z Rozalina, powiat pruszkowski w województwie mazowieckim, zajmujący się uprawą warzyw i ziół. W przeciągu dwóch dni trwania targów, frekwencja była imponująca, co może jedynie świadczyć o celowości i potrzebie organizowania takich imprez. Organizatorami targów są: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa- Oddział w Kaliszu - członek Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu, której przewodniczy Prezes Zarządu Oddziału SITR kol. Adam Błochowiak, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Polski Związek Ogrodniczy.

Targi odbywają się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwój Wsi.
Więcej szczegółów na oficjalnej stronie targów.
Wojewoda Wielkopolski wręczył odznaczenia państwowe Wielkopolanom
Data zamieszczenia: 18 września 2012 roku
"To dla mnie prawdziwy zaszczyt, że mogę Państwu wręczyć wysokie odznaczenia państwowe, będące uhonorowaniem Państwa działalności społecznej oraz pracy zawodowej" - powiedział Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski wręczając odznaczenia.
Zasłużeni Wielkopolanie uhonorowani zostali Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski, Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi oraz Medalami za Długoletnią Służbę.
Podczas uroczystości w dniu 25 stycznia 2012 roku w sali Witolda Celichowskiego - pierwszego wojewody poznańskiego w odrodzonej Polsce - z rąk Wojewody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski odebrał Kol. Adam Błochowiak. To wysokie odznaczenie państwowe nadane zostało na wniosek Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Kapituła Orderu uzasadniając swoją decyzję podkreśliła, że uhonorowany ma zasługi w pracy naukowo-badawczej, upowszechnianiu wiedzy rolniczej oraz osiągnięcia w działalności dydaktycznej i społecznej.
Zawodowo od 2002 roku kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Kol. Adam Błochowiak to wybitny specjalista i autorytet w dziedzinie ochrony roślin uprawnych i zagadnień związanych z rolnictwem. Członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, autor dziesiątków artykułów, wykładowca, doradca i rzeczoznawca rolniczy. Wieloletni Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa w Kaliszu i Wiceprezes Zarządu Głównego tego Stowarzyszenia, a od 2009 roku Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Kaliszu.

Zdjęcia z uroczystości:

Bezpieczne praktyki i środowisko
Data zamieszczenia: 21 maja 2012 roku
Prezentujemy niezbędny pakiet „BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO”. Szkolenia skierowane do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych poświecone są tematyce: prawa pracy, bhp, p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy przed medycznej, urządzeń poddozorowych, energii, ochrony środowiska. Wykłady prowadzą wybitni specjaliści. Więcej na stronie projektu: www.bezpiecznepraktyki.pl
Zarząd Główny Federacji SNT-NOT w Kaliszu
Data zamieszczenia: 26 marca 2012 roku
W dniach 21-22 marca 2012 roku odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Głównego Federacji SNT-NOT w Warszawie z Zarządem Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie i w Domu Technika NOT w Kaliszu. Przedmiotem wspólnego posiedzenia było:
- zaprezentowanie członkom Zarządu Głównego Federacji SNT-NOT działalności Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,
- dokonanie prezentacji działalności Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu za okres lat 2008-2012,
- zapoznanie się ze stanem Domu Technika NOT w Kaliszu wraz z jego otoczeniem,
- wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie prac remontowo-modernizacyjnych Domu Technika NOT w Kaliszu.
W drugiej części obrad Zarząd Główny Federacji SNT-NOT w Warszawie omawiał problematykę wynikająca z jego bieżącej działalności.


Staże dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
Data zamieszczenia: 15 marca 2012 roku
Fundacja ProRegio zaprasza wielkopolskich pracowników przedsiębiorstw do uczestnictwa w dwutygodniowych stażach w krajowych i zagranicznych jednostkach naukowych. Staże są organizowane w ramach projektu „Staż kluczem do biznesu”, którego patronami honorowymi są Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wielkopolska Izba Przemysłowa-Handlowa.
Staże można odbywać w instytutach naukowych i uczelniach w USA, krajach UE oraz w Polsce.
Organizator zapewnia uczestnikom:
- Przelot/przejazd,
- Pokrycie kosztów uzyskania wizy (jeśli dotyczy),
- Zakwaterowanie w miejscu odbywania stażu, - Ubezpieczenie,
- Stypendium w wysokości 4500 zł,
- Pakiet obowiązkowych szkoleń przed wyjazdem.

Celem staży jest pozyskanie międzynarodowych kontaktów biznesowych, które mogą zaowocować wdrożeniem nowych innowacyjnych rozwiązań do polskich przedsiębiorstw. Uczestnicy staży zdobędą także wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenie badań w jednostkach o międzynarodowym potencjale. Projekt „Staż kluczem do biznesu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełna dokumentacja wraz z regulaminem znajduje się na stronie www.proregio.org.pl (w zakładce Projekty/Staż kluczem do biznesu/Rekrutacja).

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pisząc na adres marek.kotecki@proregio.org.pl lub dzwoniąc pod numer 61-855-05-28.
KONKURS na wyróżniającą się pracę dyplomową I lub II stopnia w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług
Data zamieszczenia: 24 listopada 2011 roku
Konkurs jest przeznaczony dla Absolwentów I lub II stopnia studiów Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu im Adama Mickiewicza oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie i Lesznie.

Liczymy na duże zainteresowanie konkursem Absolwentów Uczelni, szczególnie wydziałów i jednostek kształcących studentów w ww. obszarach. Zwycięzcy otrzymają nagrody lub wyróżnienia, a Opiekunowie prac dyplomy uznania.

Organizatorami konkursu w ramach Wielkopolski są: FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT RADA W POZNANIU wspólnie z RADAMI FEDERACJI SNT-NOT W KALISZU, KONINIE I LESZNIE.

Termin zgłoszeń prac do 20 stycznia 2012 roku do Biura Konkursu:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
w Poznaniu ul. H. Wieniawskiego 5/9
61-712 POZNAŃ
e-mail: sekretariat@not.poznan.pl
tel. (61) 853 64 78
fax. (61) 853 64 90

Plik do pobrania: Regulamin konkursu
Sesja Jubileuszowa 35-lecia Oddziału Kaliskiego SEP 1976-2011
Data zamieszczenia: 24 listopada 2011 roku
Dla uczczenia Jubileuszu 35-lecia działalności Oddział Kaliski SEP zostało zorganizowane w dniu 18 listopada 2011 r. w teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu uroczyste spotkanie. Prezes Oddziału Kaliskiego SEP Kol. Zenon Zgarda powitał licznie zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się między innymi:

Prezes Oddziału Poznańskiego SEP Kol. Kazimierz Pawlicki, Prezes Oddziału Sieradzkiego SEP Kol. Aleksander Owczarek, Wiceprezes Oddziału Łódzkiego SEP Kol. Lech Grzelak, Prezes Oddziału Konińskiego SEP kol. Jerzy Danielak, Prezes Oddziału Kieleckiego kol. Grzegorz Mieczkowski oraz delegaci 17 poszczególnych Kół.

Obecni byli także przedstawiciele Dyrekcji ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu z Panią Ewą Łuczak na czele, Prezesi spółek zależnych Grupy ENERGA, Prezes Rady Federacji SNT NOT w Kaliszu kol. Adam Błochowiak i Dyrektor Biura NOT kol. Jerzy Solon oraz reprezentanci firm działających w Regionie południowej wielkopolski, takich jak: ZMER Kalisz, Energa-Operator Produkcja, ATLAS z Raszkowa i Wirbet z Ostrowa Wielkopolskiego.

Kol. Zenon Zgarda w krótkim, okolicznościowym przemówieniu przypomniał początki działalności Oddziału na terenie kaliskim, jego dynamiczny rozwój, aktywną działalność i szczególne osiągnięcia.

W trakcie spotkania wręczone zostały odznaczenia dla zasłużonych działaczy SEP. W imieniu Zarządu Głównego SEP odznaczenia i medale wręczał Prezes Oddziału Poznańskiego Kol. Kazimierz Pawlicki przy udziale Prezesa Oddziału Kaliskiego SEP Kol. Zenona Zgardy. Kilkanaście osób otrzymało Złote i Srebrne Odznaki Honorowe SEP, jedna osoba godność Zasłużonego Seniora, dwie medale 90-lecia SEP, jedna medal im. inż. Kazimierza Szpotańskiego oraz trzy osoby medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego. Odznaczenia NOT-u oraz listy gratulacyjne dla kol.: Joanny Paczesnej, Zenona Zgardy, Henryka Drobniewskiego, wręczył Kol. Adam Błochowiak – Prezes Rady Federacji SNT NOT w Kaliszu.Na ręce Prezesa Oddziału Kaliskiego złożone zostały liczne gratulacje i podziękowania oraz odczytany został również adres gratulacyjny od Prezesa SEP Kol. Jerzego Barglika.

Następnie wygłoszony został referat techniczny nt. Efektywności energetycznej.

W części artystycznej uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl teatralny „Szklana menażeria”, a po jego zakończeniu mogli podzielić się wrażeniami, wspomnieniami oraz refleksjami w miłej, koleżeńskie atmosferze.

Konkurs: "MISTER BUDOWNICTWA POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI" za 2010 rok
Data zamieszczenia: 12 październik 2011 roku
W dniu 7 października 2011 roku w jednym z nagrodzonych obiektów, restauracji "Mleczna Perła" w Ostrowie Wielkopolskim, odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników 36 edycji konkursu "Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski" za 2010 rok.

Organizatorami konkursu są:
 • - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu,
 • - Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu,
pod honorowym patronatem Przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu.

Celem konkursu jest promocja najlepiej zrealizowanych obiektów na terenie Południowej Wielkopolski, cechujących się ciekawymi rozwiązaniami funkcjonalnymi i konstrukcyjno-architektonicznymi. Dobrym i poprawnym wykonaniem z kompleksowym wykończeniem i zagospodarowaniem terenu. Zrealizowane obiekty upiększają swym wyglądem przestrzeń publiczną, w której są usytuowane. Jest to zasługa wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru, inwestorów i wykonawców. Należy podkreślić, że konkurs „MISTER BUDOWNICTWA” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników procesów budowlanych, a uzyskane wyróżnienia są bardzo dobrym świadectwem solidnego wykonawstwa i dobrej marki realizatorów nagrodzonych obiektów. Tytuły Mister i Wicemister Budownictwa za 2010 rok przyznawane były w 10 kategoriach.

Wręczenia tytułów w obecności władz administracyjno-samorządowych i posłów na Sejm RP dokonywali:
- Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Kaliszu mgr inż. Marian Walczak,
- Prezes Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu mgr inż. Adam Błochowiak,
- Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów w Poznaniu mgr inż. Jerzy Stroński,
- Przewodniczący Komisji Konkursowej inż. Jan Czabański.

Linki:
» Laureaci Mister i Wicemister Budownictwa XXXVI edycji konkursu.

Wręczenie nagródWręczenie nagród Wręczenie nagród

OFERTA DZIERŻAWY
Data zamieszczenia: 4 październik 2011 roku
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu WYDZIERŻAWI w Domu Technika NOT w Kaliszu, przy ul. Rumińskiego 2 pomieszczenia do prowadzenia działalności gastronomicznej lub innej.

Łączna powierzchnia ponad 400m2, w tym: sale restauracyjne z zapleczem kuchennym i biurem 275m2, powierzchnia magazynowa-piwnice 180m2.

Ponadto dysponujemy pomieszczeniami na cele biurowe i handlowo-usługowe o powierzchniach: 18m2; 36m2; 70m2; 200m2.

Szczegółowe informacje w dni powszednie w godzinach 7:00-15:00 pod numerami telefonów: +48 (62)757 34 49; 768 34 49 lub osobiście. Dobra lokalizacja - zapewniamy dostęp do miejsc parkingowych. Graficzna oferta dzierżawy w formacie PDF.
KALBUD - innowacje 2011 - zmiana terminu*
Data zamieszczenia: 16 marzec 2011 roku | aktualizacja: 10 maja 2011 roku | aktualizacja: 15 września 2011 roku
Targi "KALBUD - innowacje 2011" odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora. Nowy termin zostanie podany w końcu listopada 2011 roku.

* Aktualny termin targów to: 23-25 września 2011 r. Zgłoszenie udziału w targach przyjmujemy do 15 lipca 2011 r. Pozostałe warunki udziału pozostają bez zmian.
Organizowane od 1995 roku Targi „KALBUD” są największymi targami w Południowej Wielkopolsce. Wyróżnione Złotym Kaskiem z diamentem przez Polską Izbę Przemysłowo Handlową Budownictwa w Warszawie. Dotychczasowe targi o charakterze ponad regionalnym, realizowane przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu przy współudziale wyspecjalizowanych firm, zwiedzało średnio-rocznie od 25- 45 tysięcy osób.

Kolejna XV edycja targów w rozszerzonej formule odbywa się w ramach XXIV Kongresu Techników Polskich pod honorowym patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. Kongres skupia się wokół trzech kierunków: innowacyjność, energetyka, transport.

Targi odbędą się w dniach 23-25 września 2011 roku na terenie obiektów sportowych Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29. Honorowy Patronat nad naszymi targami sprawuje Prezydent Miasta Kalisza, Pan Janusz Pęcherz.

Pliki do pobrania: Pełna informacja wraz z ofertą, oraz:

XVII finał Plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera 2010” Przeglądu Technicznego
Data zamieszczenia: 3 marzec 2011 roku
W roku 145-lecia istnienia Przeglądu Technicznego jego czytelnicy po raz 17. wybierali w plebiscycie „swoich Złotych Inżynierów”. - Kiedy organizowaliśmy pierwszą edycję plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera, technika i jej twórcy nie byli ani ulubieńcami mediów, ani polityków. Matematykę uznano za przedmiot mało ważny, niewymagający potwierdzenia jego opanowania na maturze, na studia techniczne nie garnęły się tłumy. Politycy zaś opierali się na ekonomistach, prawnikach i zachęcali młodych ludzi do zgłębiania trudnej sztuki zarządzania i marketingu. Zreformowano edukację „zapominając” o średnich szkołach technicznych. Mimo to inżynierowie czynnie, choć bez medialnego rozgłosu, uczestniczyli w przekształceniach gospodarki i przygotowaniu Polski do wejścia do Unii Europejskiej. Czytaj więcej »
Nowa ustawa o zrzeszeniach
Data zamieszczenia: 15 luty 2011 roku
Aktualnie trwają prace nad nową ustawą o zrzeszeniach, która ma zastąpić ustawę Prawo o Stowarzyszeniach. Jednocześnie prosimy zastanowić się, w jaki sposób wprowadzić do nowej ustawy postulowany od 20 lat przez SNT zapis dotyczący uprawnień zawodowych, nadawanych przez nasze Stowarzyszenia. Ważny też jest zapis o rzeczoznawcach.
Uwagi i propozycje do wspomnianej ustawy prosimy nadsyłać na nasz adres zamieszczony na niniejszej stronie internetowej..

Pliki do pobrania: Projekt Ustawy o zrzeszeniach
I Europejski Bal Polskich Inżynierów
Data zamieszczenia: 3 stycznia 2011 roku
Nastąpił czas coraz bardziej zaawansowanej integracji polonijnych stowarzyszeń naukowo-technicznych z macierzą. Koledzy ze Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Niemczech organizują bal wszystkich polskich inżynierów w Heidelbergu. Wspierajmy polskich inżynierów za granicą, a zatem dobrze byłoby, aby uczestniczyli w nim również przedstawiciele naszych stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Pliki do pobrania: Zaproszenie
"Inżynier Roku 2011" - uroczystość podsumowania
Data zamieszczenia: 2 stycznia 2011 roku
Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego zaprasza na uroczystości podsumowania Konkursu "Inżynier Roku 2011", który odbędzie się 3-5 marca 2011 roku w Wilnie (program w załączniku). Orientacyjny koszt pobytu jednej osoby (hotel, wyżywienie, spotkania towarzyskie, przewodnik, muzyka na żywo) wyniesie około 450 Lt lub 130 Euro.
Podtwierdzenie uczestnictwa, spis osób uczestniczących uprzejmie prosimy wysłać do 12 lutego 2011 roku.

Pliki do pobrania: Program uroczystości
Konkurs "Mistrz Techniki FSNT-NOT"
Data zamieszczenia: 12 stycznia 2011 roku
Organizatorem Konkursu jest FSNT-NOT pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Konkurs "Mistrz Techniki FSNT-NOT" jest organizowany dwuetapowo: etap I – eliminacje przeprowadzają Zarządy Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT, etap II – finał przeprowadza ZG FSNT-NOT, i ma na celu: 1) inspirowanie zespołów lub osób do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć, 2) wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych, 3) promocję i utrwalanie dorobku twórców techniki.

Tematyka konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.: konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów; procesów technologicznych i metod wytwarzania; systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii; ochrony środowiska; ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

Informacja: Dom Technika NOT w Kaliszu, tel. 48 (62) 757 34 49, e-mail: biuro@not.kalisz.pl
Pliki do pobrania: Formularz zgłoszenia | Regulamin konkursu | Uchwała Rady Krajowej
XXIV Kongres Techników Polskich
Data zamieszczenia: 27 lipca 2010 roku
W dniu 8 czerwca 2010 r. podczas VIII Forum Inżynierskiego w Poznaniu został uroczyście zainaugurowany XXIV Kongres Techników Polskich, którego sesja finalna odbędzie się 24-25 maja 2011 r. w Łodzi. Celem XXIV Kongresu jest współdziałanie twórczych środowisk technicznych, naukowych i gospodarczych do wypracowania kierunków rozwoju Polski w kontekście naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Wyniki tej środowiskowej dyskusji chcemy zaprezentować na europejskim spotkaniu SUMMIT (październik 2011).
Czytaj więcej ››
Ogłoszenie o przetargu
Data zamieszczenia: 22 lipca 2010 roku
Zamawiający: Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu - ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz, tel. +48 (62) 757 68 49, fax +48 (62) 757 79 67, ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu dachu budynku Domu Technika NOT w Kaliszu.
Termin wykonania robót: do końca września 2010 roku.
Dokumentacja: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowo-kosztorysowa do pobrania ze strony www.not.kalisz.pl oraz w Administracji Domu Technika NOT w Kaliszu przy ul. Rumińskiego 2 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 pokój nr 10-11).
Termin składania ofert: do 05-08-2010 roku.
Zarząd Rady Federacji SNT-NOT zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Dokumenty do pobrania:
Zapraszamy do udziału.
Akcelerator Innowacji NOT
Data zamieszczenia: 2 lipca 2010 roku
Akcelerator Innowacji NOT jest spółką o charakterze non-profit powołaną przez udziałowców FSNT-NOT oraz SATUS Venture w celu wspólnego inicjowania działalności innowacyjnej. Aby zrealizować ten cel, Akcelerator identyfikuje innowacyjne pomysły i weryfikuje ich potencjał rynkowy, a następnie dokonuje inwestycji w spółki powstałe na bazie tych pomysłów...
Czytaj więcej ››
Nabór na kurs kierowców wózków jezdniowych wszystkich rodzajów
Data zamieszczenia: 31 maja 2010 roku
Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT ogłasza nabór na kurs kierowców wózków jezdniowych wszystkich rodzajów. Zainteresowanych zapraszamy do Domu Technika NOT w Kaliszu przy ul. Rumińskiego 2 w godzinach: 7:00-10:00 i 11:00-15:00.
Szczegółowe informacje pod nr tel. +48 (62) 757 68 49.