Aktualności:

Komunikat ws. koronawirusa

Data zamieszczenia: 18 marca 2020 roku

Biuro Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu informuje, że w związku z wprowadzeniem w naszym Kraju stanu zagrożenia epidemicznego, mając na uwadze zachowanie niezbędnych środków ostrożności, od dnia 19 marca 2020 roku aż do odwołania Biuro Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu będzie zamknięte dla interesantów i przechodzi na pracę zdalną.

Kontakt z pracownikami Biura Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonów komórkowych.

Dział Administracji Domu Technika i Zespół Usług Technicznych:
tel. kom.: 604 147 042, e-mail: zut@not.kalisz.pl

Ośrodek Doskonalenia Kadr:
tel. kom.: 502 397 900, e-mail: odk@not.kalisz.pl

Sekretariat Biura:
tel. kom.: 502 397 918, e-mail: biuro@not.kalisz.pl

Adres strony internetowej NOT-Kalisz: www.not.kalisz.pl

Dyrektor Biura Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu


Światowy Dzień Inżyniera

Data zamieszczenia: 13 lutego 2020 roku

4 marca wszyscy twórcy techniki obchodzą Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju ustanowiony przez Światową Federację Organizacji Inżynierskich (WFEO)

4 MARCA 2020 R. POLITECHNIKA POZNAŃSKA GODZ. 11.00

Zapraszamy do organizowania własnych wydarzeń pod hasłem Światowego Dnia Inżyniera. Pokażmy, że należymy do światowej wspólnoty inżynierskiej! Więcej informacji na stronie: worldengineeringday.net.

Pliki:
- Plakat promujący wydarzenie,
- Informacja dodatkowa.


45. edycja konkursu Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski za 2018 rok

Data zamieszczenia: 31 października 2019 roku

W dniu 11 października 2019 roku w obiektach Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyła się uroczysta gala podsumowująca 45 edycję konkursu Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski za 2018 rok, połączona z obchodami Dnia Budowlanych i jubileuszu 85-lecia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Polsce.

Mister Budownictwa jest jednym z najstarszych tego typu konkursów w Polsce. Organizatorami konkursu są: Kaliski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu.

Ideą tego przedsięwzięcia jest promowanie między innymi: projektowania uwzględniającego istniejącą przestrzeń publiczną, wysokiej jakości wykonania, wzorowej organizacji procesu budowlanego i zastosowania nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych. Ważną funkcją konkursu jest również prezentacja potencjału budowlanego i konkurencyjności firm budowlanych południowej Wielkopolski na tle przedsiębiorstw krajowych.

Uroczystość zgromadziła bardzo liczne grono gości w tym przedstawicieli inwestorów, wśród których były władze samorządowe południowej Wielkopolski, projektanci, konstruktorzy, właściciele firm budowlanych, kierownicy budów i inspektorzy nadzoru. Konkurs Mister Budownictwa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników procesów budowlanych, a uzyskane wyróżnienia są bardzo dobrym świadectwem solidnego wykonawstwa i dobrej marki realizatorów nagrodzonych obiektów.

Ogłoszenia wyników konkursu dokonał Kol. Andrzej Jaroń przewodniczący Komisji Konkursowej, a wręczenia laureatom pucharów i dyplomów dokonali: Przewodniczący Kaliskiego Oddziału PZITB Kol. Tomasz Kulczyński, Przewodniczący WOIIB Kol. Jerzy Stroński, Prezes Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu Kol. Adam Błochowiak oraz honorowi Prezesi PZITB Kol. Marian Walczak i Kol. Szczepan Mikurenda.

Laureaci 45. edycji konkursu Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski za 2018 rok.

W ramach obchodów 85-lecia PZITB w Polsce, Kol. Tomasz Kulczyński zaprezentował historię i znaczenie Związku w rozwoju gospodarczym kraju oraz dorobek inżynierów i techników budownictwa Południowej Wielkopolski.

Prezes Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu Kol. Adam Błochowiak pogratulował osiągnięć wszystkim laureatom konkursu, złożył wyrazy uznania i podziękowania za aktywny udział członków Kaliskiego Oddziału PZITB w tworzeniu historii 85-lecia PZITB w Polsce, a wszystkim pracownikom budownictwa z okazji Dnia Budowlanych życzył dynamicznego rozwoju, procesów budowlanych bez wypadków, satysfakcji, zdrowia w pracy zawodowej i życiu osobistym. Przedstawicielom władz administracyjno–samorządowych podziękował za współpracę i wspieranie działalności Stowarzyszeń zawodowych należących do kaliskiego Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej.

W wystąpieniach Pani Beata Klimek Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Krystian Kinastowski Prezydent Miasta Kalisza i Paweł Rajski Starosta Ostrowski podkreślali ogromny społeczny wkład środowisk technicznych zrzeszonych w Federacji SNT-NOT w rozwój Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz całej Południowej Wielkopolski.

Uroczystość zakończyła się świątecznym, koleżeńskim spotkaniem, które przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze, a dyskusjom i wspomnieniom nie było końca.

Galeria:


XIII edycja Konkursu "Młody Innowator" 2019/2020

Data zamieszczenia: 10 września 2019 roku

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.
Informacje szczegółowe:
- Informacja ogólna,
- Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.


XII edycja Konkursu "Młody Innowator" 2018/2019

Data zamieszczenia: 11 czerwca 2019 roku

W dniu 3 czerwca 2019 roku w Domu Technika NOT w Warszawie z udziałem między innymi dr inż. Jerzego Kwiecińskiego – Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz dyrektora Rafała Lew-Starowicza z Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień XII edycji konkursu „Młody Innowator”. Spośród zgłoszonych 6 prac do eliminacji centralnych przez Radę Federacji SNT-NOT w Kaliszu, cztery z nich zostały wyróżnione i nagrodzone. Oto one:

 • Wyróżnienie NOT w kategorii Szkoła Podstawowa: przyznano Janowi Szydłowskiemu uczniowi klasy VIII ze Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Generała Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim za projekt urządzenia do bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych „ROBO UV” , przygotowany pod kierunkiem mgr Emilii Nowackiej,
 • II miejsce w kategorii Technikum: przyznano uczniom Bartłomiejowi Owczarzowi z klasy I, Maciejowi Owczarzowi z klasy I i Filipowi Tomczykowi z klasy III Zespołu Szkół Technicznych Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim za projekt „Robot w służbie straży, czyli mobilny strażak”, przygotowany pod kierunkiem dr Pawła Sobczaka,
 • III miejsce w kategorii Technikum: przyznano Kamilowi Kalińskiemu, Tomaszowi Płóciennikowi i Jakubowi Oleszczukowi uczniom III klasy z Zespołu Szkół Technicznych Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim za projekt „Robot humanoidalny”, przygotowany pod kierunkiem dr Pawła Sobczaka,
 • Nagrodę specjalną Prezes Federacji SNT-NOT otrzymali Jakub Jędrzejewski z klasy IV i Filip Tomczyk z klasy III z Zespołu Szkół Technicznych Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim za projekt „Fuzor – reaktor syntezy termojądrowej”, przygotowany pod kierunkiem dr Pawła Sobczaka.

Dyplomem uznania wyróżniono Radę Federacji SNT-NOT w Kaliszu za zorganizowanie konkursu na terenie Południowej Wielkopolski oraz popularyzację idei innowacyjności wśród dzieci i młodzieży. W uroczystości uczestniczył Adam Błochowiak Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Kaliszu.

Finał XII edycji konkursu „Młody Innowator” odbywał się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.


XXV plebiscyt o tytuł „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego”

Data zamieszczenia: 1 marca 2019 roku

W dniu 27 lutego 2019 roku, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, odbyła się uroczysta Gala jubileuszowa XXV plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera „Przeglądu Technicznego". „Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

Uhonorowanych zostało 25 laureatów, a wśród nich Kol. dr inż. Benedykt Roźmiarek, Wiceprezes Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu i Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Finał plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” był świętem środowiska technicznego, a rocznicowy czas dodał mu specjalnego znaczenia.

Statuetki i dyplomy wręczali Prezydent RP Andrzej Duda i Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej Ewa Mańkiewicz-Cudny. W uroczystości uczestniczyli również Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, ministrowie i doradcy, a ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dr inż. Jerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju, który odebrał tytuł Honorowego Złotego Inżyniera 2018.

Uroczystość uświetnił występ solisty Polskiej Opery Królewskiej dr inż. Leszka Świdzińskiego, laureata plebiscytu Złotego Inżyniera poprzednich edycji.

Galeria:


Spotkanie Noworoczne Kaliskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Data zamieszczenia: 1 marca 2019 roku

W dniu 8 lutego 2019 roku, w sali konferencyjnej restauracji „Nastrojowa” w Skalmierzycach, odbyło się „Noworoczne spotkanie Przyjaciół i Sympatyków Kaliskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich”. Spotkania są już wieloletnią tradycją integrującą członków Stowarzyszenia oraz przyjaciół i sympatyków SEP. Stwarzają okazję do zapoznania się z jego działalnością inżynierską, służą również wymianie poglądów na tematy techniczne, zawodowe i koleżeńskie.

Radę Federacji SNT-NOT w Kaliszu reprezentowała Wiceprezes Rady Kol. Joanna Paczesna, która w imieniu Zarządu Rady złożyła członkom Stowarzyszenia słowa uznania za aktywną działalność Kaliskiego Oddziału SEP na terenie Południowej Wielkopolski. Podkreśliła zorganizowanie w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecia SEP, jubileuszowego XV sympozjum nt: „Nowoczesne rozwiązania w budownictwie sieciowym”. Sympozjum było bardzo dobrze zrealizowane organizacyjnie i merytorycznie. Prezentowane treści uwzględniały intensywność zmian technicznych i technologicznych w energetyce na przestrzeni lat.

Koleżanka Wiceprezes, w imieniu Prezesa Rady Kol. Adama Błochowiaka przekazała również słowa podziękowania za twórczy udział przedstawicieli Kaliskiego Oddziału SEP w pracach organów statutowych kaliskiego NOT-u. Szczególne słowa uznania skierowane były do:

 • Kol. Karola Strojwąsa,
 • Kol. Zenona Zgardy,
 • Kol. Joanny Paczesnej,
 • Kol. Tadeusza Biniasza,

oraz ostatnio wybranego do władz Rady NOT-u Kol. Zbigniewa Szczepaniaka.

Korzystając z noworocznego charakteru spotkania w imieniu Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu życzyła wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz sympatykom SEP aby rok 2019 nie szczędził nikomu zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu społeczno-zawodowym i osobistym.

Galeria:


XV jubileuszowe sympozjum „Nowoczesne rozwiązania w budownictwie sieciowym”

Data zamieszczenia: 1 lutego 2019 roku

W dniach 9-11 stycznia 2019 roku w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się jubileuszowe XV już sympozjum nt; „Nowoczesne rozwiązania w budownictwie sieciowym”, organizowane przez Oddział Kaliski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, obejmujące wdrażanie do praktyki nowych technologii w energetyce. Sympozjum otworzył Prezes Oddziału Kaliskiego SEP Kol. Karol Strojwąs. Radę Federacji SNT-NOT w Kaliszu reprezentował Prezes Kol. Adam Błochowiak.

W ramach sesji merytorycznych:

 • prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska – Politechnika Poznańska zaprezentowała nowe technologie w budowie napowietrznych i kablowych linii wysokiego napięcia,
 • prof. dr hab. inż. Józef Lorenc z Politechniki Poznańskiej przedstawił techniczne możliwości poprawy skuteczności EAZ w sieciach dystrybucyjnych,
 • prof. dr hab. inż. Józef Lorenc, mgr inż. Bartosz Olejnik i mgr inż. Aleksandra Schött zaprezentowali reklozer ziemnozwarciowy w sieciach SN,
 • dr inż. Andrzej Grzybowski z Politechniki Poznańskiej omówił rolę sympozjów organizowanych przez Oddział Kaliski SEP we wdrażaniu do praktyki nowych technologii w energetyce,
 • mgr inż. Wapniarski i mgr inż. Krzysztof Bocian z Elektrobudowy S.A. Konin zaprezentowali rozdzielnice 110 kV-GIS i rozdzielnice SN-dwuczłonowe prod. Elektrobudowy SA w aspekcie technologiczno-funkcjonalnym i bezpieczeństwa na przykładzie stacji Ostrów Zachód,
 • mgr inż. Mirosław Schwann z Kentia – firmy konsultingowej omówił przegląd ryzyk, kosztów i korzyści związanych z eksploatacją rozdzielnic średniego napięcia o izolacji SF6 oraz rozdzielnic o izolacjach gazowych alternatywnych do SF6,
 • mgr inż. Bogdan Węglowski z Computers & Control zaprezentował cyfrową automatykę zabezpieczeniową w oparciu o standard IEC 61850 zaimplementowaną w zabezpieczeniach serii UTX firmy Compters & Control w stacji Ostrów Zachód,
 • mgr inż. Mirosław Schwann z Kentia – firmy konsultingowej wygłosił referat: „Partner w biznesie czy przeciwnik procesowy w sprawach o służebność przesyłu ? Doświadczenia z pracy biegłego.

Uczestnicy sympozjum pomiędzy sesjami merytorycznymi zwiedzili wystawę towarzyszącą XV jubileuszowej sesji w ramach której ponad 14 firm prezentowało nowe technologie w energetyce oraz wzięli udział w wycieczce technicznej do stacji 110 kV Ostrów Zachód.

Galeria:


MISTRZ TECHNIKI FEDERACJI SNT-NOT 2018/2019

Data zamieszczenia: 29 stycznia 2019 roku

W 2019 roku, trwa nowa-piąta po wznowieniu edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mistrz Techniki FSNT-NOT. Konkurs ma dużą tradycję, był i jest ważnym elementem promocji polskich inżynierów oraz ich dorobku.

Celem Konkurs jest inspirowanie zespołów i osób do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć, wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz promocja i utrwalanie dorobku twórców techniki.

Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.: konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów, procesów technologicznych i metod wytwarzania, systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii, ochrony środowiska oraz ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

Za osiągnięcia uważa się nowatorskie rozwiązania, a w szczególności chronione prawnie przez Urząd Patentowy (wynalazki, wzory użytkowe lub wzory przemysłowe itp.). Autorami prac mogą być zespoły autorskie lub osoby fizyczne reprezentujące przedsiębiorstwa, zakłady projektowe, uczelnie lub jednostki badawczo- rozwojowe, instytucje oraz organizacje pozarządowe.

Dokumentacja zgłoszonej pracy powinna zawierać zgłoszenie, opis rozwiązania, rysunki i fotografie, kopie patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe i wzory przemysłowe lub dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego, jeżeli rozwiązanie było zgłaszane do Urzędu Patentowego. Także uzasadnienie na czym polega innowacyjność i nowoczesność proponowanego rozwiązania, opinie branżowych rzeczoznawców, recenzentów, biegłych, itp., datę i miejsce wdrożenia, wykaz uzyskanych efektów ekonomicznych i ekologicznych – potwierdzonych przez stosującego, określenie zakresu treści informacji na temat zgłoszonego opracowania, którą organizator może podać do publicznej wiadomości oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zespołu autorskiego.

Aktualnie trwa I etap – eliminacji przeprowadzanych przez Zarządy Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT (zgłoszenia są przyjmowane do 28 lutego 2019 roku w Biurze Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu).

Ogólnopolska Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z pracami i opiniami ekspertów, przyznaje prestiżowy tytuł oraz wyróżnienia - Mistrz Techniki FSNT-NOT. Zarządy TJO przyznają nagrody regionalne –  „Mistrz Techniki” danego regionu.

Nagrodzenie laureatów bieżącej edycji konkursu zostało zaplanowane na pierwszy dzień IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich oraz XXVI Kongresu Techników Polskich, tj. 14 czerwca 2019 roku w Krakowie.

Załączniki do pobrania:

- Regulamin konkursu
- Formularz zgloszeniowy

Seminarium z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Data zamieszczenia: 31 października 2018 roku

W dniu 25 października 2018 roku na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile odbyło się seminarium z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zostało ono zorganizowane przez Radę Federacji SNT-NOT w Pile w ramach Wielkopolskiej Rady Porozumienia Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT Województwa Wielkopolskiego.

W ramach seminarium wygłoszono następujące referaty:

 • Polscy inżynierowie – historie prawie zapomniane,
 • Udział górników i geologów w odbudowie i rozwoju górnictwa oraz w pozyskaniu zasobów naturalnych Polski,
 • Elektrycy dla Niepodległej.

Podczas seminarium wręczono szczególnie zasłużonym działaczom odznaczenia, medale i tytuły honorowe. Wręczenia dokonał Wiceprezes Zarządu Głównego Federacji SNT-NOT Kol. Tadeusz Pawłowski wspólnie z Prezesem Federacji SNT-NOT z Piły Kol. Tadeuszem Rzemykowskim.

Seminarium uświetniły występy wiolonczelistek z Zespołu Szkół Muzycznych i wokalistki z Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.

Radę Federacji SNT-NOT w Kaliszu reprezentowali: Kol. Stanisław Cegielski, Kol. Kazimierz Gabryś, Kol. Jerzy Solon.

Galeria:


Podsumowanie 44. edycji konkursu Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2017 rok i Dzień Budowlanych 2018 roku

Data zamieszczenia: 12 października 2018 roku

W dniu 28 września 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu odbyła się uroczystość podsumowania 44. edycji konkursu Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2017 rok i Dzień Budowlanych 2018 roku. Organizatorami obu uroczystości są:

 • Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu,
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu,
 • Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu.

Ogłoszenie wyników konkursu poprzedziło wręczenie odznaczeń z okazji Dnia Budowlanych. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak odznaczył Kol. Grzegorza Stanisława Ratajczaka odznaczeniem Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej, a medalem Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego Kol. Kol.: Klemensa Janiaka, Grażynę Kubaś, Szczepana Mikurendę, Zenona Wośkowiak.

Natomiast Kol. Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu wręczył Złote i Srebrne Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Złote Odznaki otrzymali Kol. Kol.: Zdzisław Kowalski, Janusz Szymański, Leszek Kaczorowski, Jerzy Woźniak. Srebrne otrzymali Kol. Kol.: Andrzej Kaszkowiak, Waldemar Pięta, Zbigniew Głuszak, Seweryn Kaczmarek, Andrzej Kulesa, Renata Makowska, Bogdan Skibiński, Aleksander Szymkowiak, Józef Zgrabczyński, Roman Signetzki.

Po wygłoszeniu referatu pt. Miasto Kalisz w pigułce ogłoszono wyniki konkursu i wręczenia pucharów wraz z dyplomami laureatom Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski za 2017 rok w obecności władz administracyjno-samorządowych z Południowej Wielkopolski dokonali:

 • Przewodniczący Kaliskiego Oddziału PZITB Kol. mgr inż. Tomasz Kulczyński wraz z Honorowym Przewodniczącym Kaliskiego Oddziału PZITB Kol. mgr inż. Szczepanem Mikurendą,
 • Wiceprezes Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu Kol. mgr inż. Joanna Paczesna,
 • Przewodniczący Komisji Konkursowej Kol. inż. Jan Czabański.

Celem konkursu jest promocja najlepiej zrealizowanych obiektów na terenie Południowej Wielkopolski, cechujących się ciekawymi rozwiązaniami funkcjonalnymi i konstrukcyjno-architektonicznymi. Dobrym i poprawnym wykonaniem z kompleksowym wykończeniem i zagospodarowaniem terenu. Zrealizowane obiekty upiększają swym wyglądem przestrzeń publiczną, w której są usytuowane. Jest to zasługa wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru, inwestorów i wykonawców. Należy podkreślić, że konkurs MISTER BUDOWNICTWA cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników procesów budowlanych, a uzyskane wyróżnienia są bardzo dobrym świadectwem solidnego wykonawstwa i dobrej marki realizatorów nagrodzonych obiektów.

Uczestnicy spotkania zwiedzili nagrodzone osiedle Panorama w Kościelnej Wsi, uczestniczyli we wspólnym spotkaniu towarzyskim wraz z nagrodzonymi laureatami.

Laureaci 44 edycji konkursu Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski za 2017 rok.


Tytuł „Ekspert NOT”

Data zamieszczenia: 24 września 2018 roku

Tytuł „Ekspert NOT” stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w dziedzinie nauk technicznych lub rolniczych, leśnych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych i nauk ekonomicznych.

Pierwszy etap naboru rozpoczyna się od 1 do 30 października 2018 roku.

 1. » Regulamin nadawania tytułu „Ekspert NOT”
 2. » Karta zgłoszenia o nadanie tytułu „Ekspert NOT”

Osoby ubiegające się o tytuł „Ekspert NOT” składają w Biurze Federacji SNT-NOT w Warszawie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z rekomendacją Zarządu Głównego macierzystego Stowarzyszenia lub Zarządu Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu z aprobatą macierzystego Stowarzyszenia.XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej

Data zamieszczenia: 7 września 2018 roku

Rusza XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej, która będzie rozgrywana w roku szkolnym 2018/2019.

Zapraszamy uczniów szkół średnich do szlachetnej rywalizacji w dziedzinach wiedzy nauk ścisłych i techniki.

Trzystopniowe zawody rozgrywane będą w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej. Laureatów poznamy dopiero po finałach w przyszłym roku.

Organizatorzy liczą na zainteresowanie tą formą krzewienia wiedzy i kultury technicznej ze strony nauczycieli liceów i szkół zawodowych. To znakomita forma pokazania aplikacji techniki, jej najnowszych osiągnięć w życiu publicznym i gospodarczym, służącym podniesieniu standardów cywilizacyjnych.

Zawody szkolne XLV OWT odbędą się w piątek, 19 października 2018 r. Zawodnicy będą mieli do rozwiązania zestaw testów i kilku prostych zadań opartych głównie na wiedzy z fizyki i matematyki.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest przeprowadzana przez Federację SNT-NOT i finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W załączeniu Regulamin OWT. Więcej o OWT na stronie www.owt.edu.plEuropejskie Forum Technologiczne

Data zamieszczenia: 20 sierpnia 2018 roku

Szczegóły » euroforum.iztech.plXI edycja Konkursu „Młody Innowator”

Data zamieszczenia: 15 czerwca 2018 roku

Laureaci z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
wraz z Panią Ewą Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT

W dniu 12 czerwca 2018 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie odbyła się Gala podsumowująca XI edycję Konkursu „Młody Innowator”. Konkurs jest organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Towarzystwo Kultury Technicznej pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Patronat nad konkursem sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Celem konkursu jest inspirowanie młodych Polaków do innowacyjnego myślenia w życiu i przyszłej pracy zawodowej. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Udział zespołów uczniowskich w konkursie polega na poszukiwaniu pomysłów – co można zmienić, udoskonalić, wymyślić, aby żyło nam się bezpieczniej, wygodniej, ładniej.

Jury Konkursu działające pod przewodnictwem prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny, przyznało w kategorii technikum: II MIEJSCE dla: Kamila KALIŃSKIEGO - KL. II, Małgorzaty PORCZYŃSKIEJ - KL. I, Grzegorza GORZANIAKA - KL. IV z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim za projekt „CENTRUM RECYKLINGU I OBRÓBKI TWORZYW SZTUCZNYCH”, przygotowany pod kierunkiem dr Pawła Sobczaka.Tradycyjne noworoczne spotkanie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Kaliskiego

Data zamieszczenia: 7 lutego 2018 roku

W dniu 19 stycznia 2018 roku odbyło się uroczyste tradycyjne noworoczne spotkanie koleżeńskie członków, przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Kaliskiego w sali konferencyjnej restauracji „Nastrojowa” w Skalmierzycach. Spotkanie to jest kontynuacją tradycyjnych spotkań integracyjnych na których przyjaciele i sympatycy SEP zapoznają się z jego działalnością, rozmawiają o łączących problemach, wymieniają poglądy techniczne w przyjemnej świątecznej atmosferze.

W spotkaniu udział wzięło ponad 100 osób w tym zarządy firm: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu, ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz Spółka z o.o., Energetyka Kaliska Usługi Techniczne Sp. z o.o., Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ATLAS z Raszkowa, Centrum Zaopatrzenia PAS Sp. z o.o. Oddział w Kaliszu jak również przedstawiciele Rejonów Dystrybucji ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu

Prezes Kaliskiego Oddziału SEP Kol. Zenon Zgarda przedstawił najważniejsze dokonania w Oddziale w 2017 roku oraz omówił planowane przedsięwzięcia do realizacji w 2018 roku. Z uwagi na kończącą się kadencję i wybory w kołach SEP wręczono dyplomy uznania Prezesom Kół oraz wręczono legitymacje członkowskie nowo wstępującym do SEP.

Prezes Rady Federacji SNT NOT w Kaliszu Kol. Adam Błochowiak pogratulował wyróżnionym działaczom SEP życząc wszystkim członkom dalszych sukcesów w pracy stowarzyszeniowej, zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym. Zaprosił SEP do aktywnego włączenia się w obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości celem podkreślenia wkładu inżynierów regionu kaliskiego w odzyskanie niepodległości i budowę państwowości.

Po części merytorycznej uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do uroczystej kolacji. Spotkanie upłynęło w przyjemnej atmosferze integrującej wszystkich obecnych. Dyskusjom na tematy techniczne, zawodowe i towarzyskie nie było końca.XII Zjazd Delegatów Kół Oddziału SITLiD w Kaliszu

Data zamieszczenia: 29 stycznia 2018 roku

W dniu 25 stycznia 2018 roku odbył się XII Zjazd Delegatów Kół Oddziału SITLiD w Kaliszu w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w sali konferencyjnej budynku edukacyjnego „Obora”. W Zjeździe poza 33 Delegatami Kół SITLiD udział wzięli:

 • - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego SITLiD Kol. Piotr Grygiel,
 • - Sekretarz Generalny SITLiD Kol. Anna Staniszewska,
 • - Wiceprzewodnicząca Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu Kol. Joanna Paczesna,
 • - szczególnie zasłużeni i aktywni działacze Oddziału SITLiD w Kaliszu którzy zostali wyróżnieni Srebrnymi i Złotymi Odznakami NOT i SITLiD.

Podczas Zjazdu dokonano oceny działalności Stowarzyszenia za okres kadencji lat 2014-2017. Wybrano nowe władze na kolejną kadencję, delegatów na XXIII Krajowy Zjazd SITLiD i do Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu oraz przyjęto program działania. Delegaci ustalili, że w lutym 2019 Stowarzyszenie SITLiD w Kaliszu będzie obchodziło jubileusz 40-lecia swej działalności. Stowarzyszenie aktualnie liczy 259 członków.

Na nową kadencję na Przewodniczącego powtórnie wybrano Kol. dr inż. Benedykta Roźmiarka. Wiceprzewodniczącymi Zarządu Oddziału SITLiD w Kaliszu zostali Kol. mgr inż. Waldemar Cierniak i Kol. mgr inż. Mirosław Niczyporuk, natomiast sekretarzem Kol. mgr inż. Stanisław Zalejski.

Delegatami do Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu zostali wybrani: Kol. Benedykt Roźmiarek, Kol. Tadeusz Matuszczak i Kol. Stanisław Zalejski.


Jubileusz obchodów 40 lecia działalności Rady Federacji SNT-NOT w Koninie „40 lat tradycji i renomy”

Data zamieszczenia: 30 października 2017 roku

W dniu 27 października 2017 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie odbyła się uroczysta sesja z okazji
40-lecia działalności Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Koninie. Główną uroczystość poprzedziło odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Pamięci Inżynierów i Techników ziemi konińskiej” w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie.

Podczas uroczystej sesji:

 • - Honorowa Prezes NOT-Konin Kol. Elżbieta Streker-Dembińska zaprezentowała dorobek 40 lecia działalności Federacji SNT-NOT w Koninie,
 • - wyróżniono czołowych, zasłużonych działaczy SNT-NOT odznaczeniami organów administracyjnych i samorządowych Konina, Diamentowymi, Złotymi i Srebrnymi Odznakami Honornymi NOT oraz dyplomami,
 • - wysłuchano wykładu prof. Zbigniewa Kasztelewicza pt.: ”Perspektywy rozwoju energetyki w Polsce opartej na węglu brunatnym”,
 • - w ramach wystąpień zaproszonych gości między innymi Kol. Joanna Paczesna Wiceprezes Rady FSNT-NOT w Kaliszu w imieniu Rady NOT w Kaliszu złożyła na ręce Prezesa Federacji SNT-NOT w Koninie Kol. Zbigniewa Bajcara list gratulacyjny wraz z życzeniami dalszego dynamicznego rozwoju,
 • - wysłuchano koncertu Młodzieżowej Orkiestry Górniczej Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych im. S. Staszica w Koninie.

Uroczystość zakończyła się bankietem podczas którego uczestnicy sesji w koleżeńskiej, serdecznej atmosferze dokonali wymiany wspomnień z okresu 40-letniej działalności NOT-u konińskiego.Jubileusz 70-lecia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rady w Poznaniu

Data zamieszczenia: 23 października 2017 roku

W dniu 19 października 2017 roku w Auli Lubrańskiego, Collegium Minus Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu odbył się Jubileusz 70-lecia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rady w Poznaniu.

W ramach uroczystości jubileuszowych:

 • - zaprezentowano dorobek i osiągnięcia Rady FSNT-NOT w Poznaniu,
 • - referat pt.: „Energooszczędne budownictwo, budynek pasywny – od teorii do praktyki”, który wygłosił dr Romana Pietrzyk,
 • - wręczono odznaczenia w tym „Odznakę Honorową NOT z Diamentem” dla Prezesa FSNT-NOT Rady w Poznaniu Kol. Kazimierza Pawlickiego. Wręczenia odznaczeń w imieniu Prezes Zarządu Głównego NOT dokonał Kol. Adam Błochowiak, Wiceprzewodniczący Rady Krajowej,
 • - wysłuchano Chóru Męskiego „Kompania Druha Stuligrosza” oraz uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu – Wydziału Wokalistyki Jazzowej.

„Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2016 rok” i „Dzień Budowlanych 2017 roku”

Data zamieszczenia: 9 października 2017 roku

W dniu 6 października 2017 roku w „Restauracji Lazur” w Nowych Skalmierzycach odbyła się uroczystość podsumowania 43 edycji konkursu „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2016 rok” i „Dzień Budowlanych 2017 roku”. Organizatorami obu uroczystości są:

 • - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu,
 • - Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu,
 • - Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu.

Ogłoszenie wyników konkursu poprzedziła prezentacja osiągnięć z okazji jubileuszu 60-lecia Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu, a zwłaszcza dorobku i osiągnięć inżynierów i techników budownictwa z Południowej Wielkopolski. Z upoważnienia Prezesa Zarządu Głównego NOT, Prezes Rady Kol. Adam Błochowiak uhonorował zasłużonych członków Oddziału PZITB w Kaliszu:

 • - Srebrną Odznaką Honorową NOT, Kol. Łukasza Garczarka,
 • - Diamentową Odznaką Honorową NOT:
  • - Kol. Tomasza Kulczyńskiego,
  • - Kol. Szczepana Mikurendę,
  • - Kol. Mariana Walczaka.

Po ogłoszeniu wyników konkursu, wręczenia tytułów w obecności władz administracyjno-samorządowych z Południowej Wielkopolski dokonali:

 • - Honorowy Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Kaliszu Kol. mgr inż. Szczepan Mikurenda,
 • - Prezes Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu Kol. mgr inż. Adam Błochowiak,
 • - Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów w Poznaniu Kol. mgr inż. Włodzimierz Draber,
 • - Przewodniczący Komisji Konkursowej Kol. inż. Jan Czabański.

» Laureaci 43 edycji konkursu „Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski za 2016 rok «

Celem konkursu jest promocja najlepiej zrealizowanych obiektów na terenie Południowej Wielkopolski, cechujących się ciekawymi rozwiązaniami funkcjonalnymi i konstrukcyjno-architektonicznymi. Dobrym i poprawnym wykonaniem z kompleksowym wykończeniem i zagospodarowaniem terenu. Zrealizowane obiekty upiększają swym wyglądem przestrzeń publiczną, w której są usytuowane. Jest to zasługa wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru, inwestorów i wykonawców. Należy podkreślić, że konkurs „MISTER BUDOWNICTWA” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników procesów budowlanych, a uzyskane wyróżnienia są bardzo dobrym świadectwem solidnego wykonawstwa i dobrej marki realizatorów nagrodzonych obiektów.

XIX Dni Ogrodnika Targi Międzynarodowe – Zapraszamy

Data zamieszczenia: 21 sierpnia 2017 roku

45. Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Data zamieszczenia: 28 czerwca 2017 roku

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2017 roku. Regulamin, druk zgłoszenia na stronie: www.ciop.pl/konkurs-bhp.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze RFSNT-NOT w Kaliszu

Data zamieszczenia: 26 kwietnia 2017 roku

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Domu Technika NOT odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu. Podczas obrad:

 1. – dokonano oceny działalności Zarządu Rady w okresie kadencji lat 2013-2016,
 2. – udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Rady,
 3. – wybrano nowe władze statutowe na okres kadencji lat 2017-2021,
 4. – przyjęto program działania na nową kadencję.

Delegaci SNT na Prezesa Rady wybrali Kol. mgr inż. Adama Błochowiaka (SITR). Członkami Zarządu Rady zostali wybrani:

 1. 1) Kol. mgr inż. Stanisław Adamczak (SIMP)
 2. 2) Kol. inż. Stanisław Cegielski (SGP)
 3. 3) Kol. inż. Seweryn Kaczmarek (SITK)
 4. 4) Kol. mgr inż. Joanna Paczesna (SEP)
 5. 5) Kol. dr inż. Benedykt Roźmiarek (SITLiD)
 6. 6) Kol. mgr inż. Marian Walczak (PZITB)

Na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady wybrano Kol. mgr Tadeusza Matuszczaka (SITLiD). Członkami Komisji Rewizyjnej Rady zostali wybrani:

 1. 1) Kol. mgr inż. Jan Bystrzycki (SIMP)
 2. 2) Kol. mgr inż. Jan Godziębski (SITK)
 3. 3) Kol. mgr inż. Witold Guza (SITMB)
 4. 4) Kol. mgr inż. Krystyna Janicka-Mazur (PZITSan.)

W posiedzeniu udział brało 24 Delegatów SNT na 25 z 14 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych tworzących Federację SNT-NOT w Kaliszu.

Uroczysta jubileuszowa sesja za nami

Data zamieszczenia: 29 listopada 2016 roku

W dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 16:00 w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów Jubileuszu 60-lecia NOT-Kalisz. To własnie w listopadzie 1956 roku na terenie miasta Kalisza, z inicjatywy Kol. Tadeusza Wehra, podjęto kroki zmierzające do integracji środowisk technicznych skupionych w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Dziś Rada Federacji SNT-NOT w Kaliszu zrzesza 14 stowarzyszeń branżowych, w których łączna liczba członków inżynierów i techników przekracza dwa tysiące osób. Rada jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych posiadająca osobowość prawną reprezentuje społeczność techniczną, integruje techników i inżynierów, działa na rzecz ich rozwoju zawodowego i zapewnienia wysokiej pozycji środowiska technicznego w zrównoważonym rozwoju regionu i kraju.

Zapraszamy do galerii.

archiwum wiadomości