"Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju."                                    

Aktualności:

Tradycyjne noworoczne spotkanie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Kaliskiego

Data zamieszczenia: 7 lutego 2018 roku

W dniu 19 stycznia 2018 roku odbyło się uroczyste tradycyjne noworoczne spotkanie koleżeńskie członków, przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Kaliskiego w sali konferencyjnej restauracji „Nastrojowa” w Skalmierzycach. Spotkanie to jest kontynuacją tradycyjnych spotkań integracyjnych na których przyjaciele i sympatycy SEP zapoznają się z jego działalnością, rozmawiają o łączących problemach, wymieniają poglądy techniczne w przyjemnej świątecznej atmosferze.

W spotkaniu udział wzięło ponad 100 osób w tym zarządy firm: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu, ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz Spółka z o.o., Energetyka Kaliska Usługi Techniczne Sp. z o.o., Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ATLAS z Raszkowa, Centrum Zaopatrzenia PAS Sp. z o.o. Oddział w Kaliszu jak również przedstawiciele Rejonów Dystrybucji ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu

Prezes Kaliskiego Oddziału SEP Kol. Zenon Zgarda przedstawił najważniejsze dokonania w Oddziale w 2017 roku oraz omówił planowane przedsięwzięcia do realizacji w 2018 roku. Z uwagi na kończącą się kadencję i wybory w kołach SEP wręczono dyplomy uznania Prezesom Kół oraz wręczono legitymacje członkowskie nowo wstępującym do SEP.

Prezes Rady Federacji SNT NOT w Kaliszu Kol. Adam Błochowiak pogratulował wyróżnionym działaczom SEP życząc wszystkim członkom dalszych sukcesów w pracy stowarzyszeniowej, zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym. Zaprosił SEP do aktywnego włączenia się w obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości celem podkreślenia wkładu inżynierów regionu kaliskiego w odzyskanie niepodległości i budowę państwowości.

Po części merytorycznej uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do uroczystej kolacji. Spotkanie upłynęło w przyjemnej atmosferze integrującej wszystkich obecnych. Dyskusjom na tematy techniczne, zawodowe i towarzyskie nie było końca.XII Zjazd Delegatów Kół Oddziału SITLiD w Kaliszu

Data zamieszczenia: 29 stycznia 2018 roku

W dniu 25 stycznia 2018 roku odbył się XII Zjazd Delegatów Kół Oddziału SITLiD w Kaliszu w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w sali konferencyjnej budynku edukacyjnego „Obora”. W Zjeździe poza 33 Delegatami Kół SITLiD udział wzięli:

 • - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego SITLiD Kol. Piotr Grygiel,
 • - Sekretarz Generalny SITLiD Kol. Anna Staniszewska,
 • - Wiceprzewodnicząca Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu Kol. Joanna Paczesna,
 • - szczególnie zasłużeni i aktywni działacze Oddziału SITLiD w Kaliszu którzy zostali wyróżnieni Srebrnymi i Złotymi Odznakami NOT i SITLiD.

Podczas Zjazdu dokonano oceny działalności Stowarzyszenia za okres kadencji lat 2014-2017. Wybrano nowe władze na kolejną kadencję, delegatów na XXIII Krajowy Zjazd SITLiD i do Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu oraz przyjęto program działania. Delegaci ustalili, że w lutym 2019 Stowarzyszenie SITLiD w Kaliszu będzie obchodziło jubileusz 40-lecia swej działalności. Stowarzyszenie aktualnie liczy 259 członków.

Na nową kadencję na Przewodniczącego powtórnie wybrano Kol. dr inż. Benedykta Roźmiarka. Wiceprzewodniczącymi Zarządu Oddziału SITLiD w Kaliszu zostali Kol. mgr inż. Waldemar Cierniak i Kol. mgr inż. Mirosław Niczyporuk, natomiast sekretarzem Kol. mgr inż. Stanisław Zalejski.

Delegatami do Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu zostali wybrani: Kol. Benedykt Roźmiarek, Kol. Tadeusz Matuszczak i Kol. Stanisław Zalejski.


Jubileusz obchodów 40 lecia działalności Rady Federacji SNT-NOT w Koninie „40 lat tradycji i renomy”

Data zamieszczenia: 30 października 2017 roku

W dniu 27 października 2017 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie odbyła się uroczysta sesja z okazji
40-lecia działalności Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Koninie. Główną uroczystość poprzedziło odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Pamięci Inżynierów i Techników ziemi konińskiej” w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie.

Podczas uroczystej sesji:

 • - Honorowa Prezes NOT-Konin Kol. Elżbieta Streker-Dembińska zaprezentowała dorobek 40 lecia działalności Federacji SNT-NOT w Koninie,
 • - wyróżniono czołowych, zasłużonych działaczy SNT-NOT odznaczeniami organów administracyjnych i samorządowych Konina, Diamentowymi, Złotymi i Srebrnymi Odznakami Honornymi NOT oraz dyplomami,
 • - wysłuchano wykładu prof. Zbigniewa Kasztelewicza pt.: ”Perspektywy rozwoju energetyki w Polsce opartej na węglu brunatnym”,
 • - w ramach wystąpień zaproszonych gości między innymi Kol. Joanna Paczesna Wiceprezes Rady FSNT-NOT w Kaliszu w imieniu Rady NOT w Kaliszu złożyła na ręce Prezesa Federacji SNT-NOT w Koninie Kol. Zbigniewa Bajcara list gratulacyjny wraz z życzeniami dalszego dynamicznego rozwoju,
 • - wysłuchano koncertu Młodzieżowej Orkiestry Górniczej Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych im. S. Staszica w Koninie.

Uroczystość zakończyła się bankietem podczas którego uczestnicy sesji w koleżeńskiej, serdecznej atmosferze dokonali wymiany wspomnień z okresu 40-letniej działalności NOT-u konińskiego.Jubileusz 70-lecia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rady w Poznaniu

Data zamieszczenia: 23 października 2017 roku

W dniu 19 października 2017 roku w Auli Lubrańskiego, Collegium Minus Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu odbył się Jubileusz 70-lecia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rady w Poznaniu.

W ramach uroczystości jubileuszowych:

 • - zaprezentowano dorobek i osiągnięcia Rady FSNT-NOT w Poznaniu,
 • - referat pt.: „Energooszczędne budownictwo, budynek pasywny – od teorii do praktyki”, który wygłosił dr Romana Pietrzyk,
 • - wręczono odznaczenia w tym „Odznakę Honorową NOT z Diamentem” dla Prezesa FSNT-NOT Rady w Poznaniu Kol. Kazimierza Pawlickiego. Wręczenia odznaczeń w imieniu Prezes Zarządu Głównego NOT dokonał Kol. Adam Błochowiak, Wiceprzewodniczący Rady Krajowej,
 • - wysłuchano Chóru Męskiego „Kompania Druha Stuligrosza” oraz uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu – Wydziału Wokalistyki Jazzowej.

„Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2016 rok” i „Dzień Budowlanych 2017 roku”

Data zamieszczenia: 9 października 2017 roku

W dniu 6 października 2017 roku w „Restauracji Lazur” w Nowych Skalmierzycach odbyła się uroczystość podsumowania 43 edycji konkursu „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2016 rok” i „Dzień Budowlanych 2017 roku”. Organizatorami obu uroczystości są:

 • - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu,
 • - Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu,
 • - Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu.

Ogłoszenie wyników konkursu poprzedziła prezentacja osiągnięć z okazji jubileuszu 60-lecia Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu, a zwłaszcza dorobku i osiągnięć inżynierów i techników budownictwa z Południowej Wielkopolski. Z upoważnienia Prezesa Zarządu Głównego NOT, Prezes Rady Kol. Adam Błochowiak uhonorował zasłużonych członków Oddziału PZITB w Kaliszu:

 • - Srebrną Odznaką Honorową NOT, Kol. Łukasza Garczarka,
 • - Diamentową Odznaką Honorową NOT:
  • - Kol. Tomasza Kulczyńskiego,
  • - Kol. Szczepana Mikurendę,
  • - Kol. Mariana Walczaka.

Po ogłoszeniu wyników konkursu, wręczenia tytułów w obecności władz administracyjno-samorządowych z Południowej Wielkopolski dokonali:

 • - Honorowy Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Kaliszu Kol. mgr inż. Szczepan Mikurenda,
 • - Prezes Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu Kol. mgr inż. Adam Błochowiak,
 • - Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów w Poznaniu Kol. mgr inż. Włodzimierz Draber,
 • - Przewodniczący Komisji Konkursowej Kol. inż. Jan Czabański.

» Laureaci 43 edycji konkursu „Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski za 2016 rok «

Celem konkursu jest promocja najlepiej zrealizowanych obiektów na terenie Południowej Wielkopolski, cechujących się ciekawymi rozwiązaniami funkcjonalnymi i konstrukcyjno-architektonicznymi. Dobrym i poprawnym wykonaniem z kompleksowym wykończeniem i zagospodarowaniem terenu. Zrealizowane obiekty upiększają swym wyglądem przestrzeń publiczną, w której są usytuowane. Jest to zasługa wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru, inwestorów i wykonawców. Należy podkreślić, że konkurs „MISTER BUDOWNICTWA” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników procesów budowlanych, a uzyskane wyróżnienia są bardzo dobrym świadectwem solidnego wykonawstwa i dobrej marki realizatorów nagrodzonych obiektów.

XIX Dni Ogrodnika Targi Międzynarodowe – Zapraszamy

Data zamieszczenia: 21 sierpnia 2017 roku

45. Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Data zamieszczenia: 28 czerwca 2017 roku

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2017 roku. Regulamin, druk zgłoszenia na stronie: www.ciop.pl/konkurs-bhp.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze RFSNT-NOT w Kaliszu

Data zamieszczenia: 26 kwietnia 2017 roku

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Domu Technika NOT odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu. Podczas obrad:

 1. – dokonano oceny działalności Zarządu Rady w okresie kadencji lat 2013-2016,
 2. – udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Rady,
 3. – wybrano nowe władze statutowe na okres kadencji lat 2017-2021,
 4. – przyjęto program działania na nową kadencję.

Delegaci SNT na Prezesa Rady wybrali Kol. mgr inż. Adama Błochowiaka (SITR). Członkami Zarządu Rady zostali wybrani:

 1. 1) Kol. mgr inż. Stanisław Adamczak (SIMP)
 2. 2) Kol. inż. Stanisław Cegielski (SGP)
 3. 3) Kol. inż. Seweryn Kaczmarek (SITK)
 4. 4) Kol. mgr inż. Joanna Paczesna (SEP)
 5. 5) Kol. dr inż. Benedykt Roźmiarek (SITLiD)
 6. 6) Kol. mgr inż. Marian Walczak (PZITB)

Na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady wybrano Kol. mgr Tadeusza Matuszczaka (SITLiD). Członkami Komisji Rewizyjnej Rady zostali wybrani:

 1. 1) Kol. mgr inż. Jan Bystrzycki (SIMP)
 2. 2) Kol. mgr inż. Jan Godziębski (SITK)
 3. 3) Kol. mgr inż. Witold Guza (SITMB)
 4. 4) Kol. mgr inż. Krystyna Janicka-Mazur (PZITSan.)

W posiedzeniu udział brało 24 Delegatów SNT na 25 z 14 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych tworzących Federację SNT-NOT w Kaliszu.

Uroczysta jubileuszowa sesja za nami

Data zamieszczenia: 29 listopada 2016 roku

W dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 16:00 w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów Jubileuszu 60-lecia NOT-Kalisz. To własnie w listopadzie 1956 roku na terenie miasta Kalisza, z inicjatywy Kol. Tadeusza Wehra, podjęto kroki zmierzające do integracji środowisk technicznych skupionych w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Dziś Rada Federacji SNT-NOT w Kaliszu zrzesza 14 stowarzyszeń branżowych, w których łączna liczba członków inżynierów i techników przekracza dwa tysiące osób. Rada jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych posiadająca osobowość prawną reprezentuje społeczność techniczną, integruje techników i inżynierów, działa na rzecz ich rozwoju zawodowego i zapewnienia wysokiej pozycji środowiska technicznego w zrównoważonym rozwoju regionu i kraju.

Zapraszamy do galerii.

archiwum wiadomości