Władze Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu

K a d e n c j a    2 0 1 7 - 2 0 2 1
Skład osobowy wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 21 kwietnia 2017 roku.

Zarząd

Kol. mgr inż. Adam Błochowiak
Funkcja: Prezes
Reprezentuje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa
Kol. mgr inż. Benedykt Roźmiarek
Funkcja: Wiceprezes
Reprezentuje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
Kol. mgr inż. Joanna Paczesna
Funkcja: Wiceprezes
Reprezentuje: Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Kol. mgr inż. Marian Walczak
Funkcja: Wiceprezes
Reprezentuje: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Kol. mgr inż. Stanisław Adamczak
Funkcja: Członek Zarządu
Reprezentuje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Kol. inż. Stanisław Cegielski
Funkcja: Członek Zarządu
Reprezentuje: Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Kol. inż. Seweryn Kaczmarek
Funkcja: Członek Zarządu
Reprezentuje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

Komisja Rewizyjna

Kol. mgr Tadeusz Matuszczak
Funkcja: Przewodniczący
Reprezentuje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
Kol. mgr inż. Witold Guza
Funkcja: Wiceprzewodniczący
Reprezentuje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Materiałów Budowlanych
Kol. mgr inż. Krystyna Janicka-Mazur
Funkcja: Sekretarz
Reprezentuje: Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych
Kol. mgr inż. Jan Bystrzycki
Funkcja: Członek Komisji
Reprezentuje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Kol. mgr inż. Jan Godziębski
Funkcja: Członek Komisji
Reprezentuje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Jerzy Solon
Dyrektor Biura Rady FSNT-NOT w Kaliszu