"Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju."                                    

Aktualności:

Data zamieszczenia: 18 grudnia 2017 roku

Wigilia 2017

Jubileusz obchodów 40 lecia działalności Rady Federacji SNT-NOT w Koninie „40 lat tradycji i renomy”

Data zamieszczenia: 30 października 2017 roku

W dniu 27 października 2017 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie odbyła się uroczysta sesja z okazji
40-lecia działalności Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Koninie. Główną uroczystość poprzedziło odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Pamięci Inżynierów i Techników ziemi konińskiej” w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie.

Podczas uroczystej sesji:

 • - Honorowa Prezes NOT-Konin Kol. Elżbieta Streker-Dembińska zaprezentowała dorobek 40 lecia działalności Federacji SNT-NOT w Koninie,
 • - wyróżniono czołowych, zasłużonych działaczy SNT-NOT odznaczeniami organów administracyjnych i samorządowych Konina, Diamentowymi, Złotymi i Srebrnymi Odznakami Honornymi NOT oraz dyplomami,
 • - wysłuchano wykładu prof. Zbigniewa Kasztelewicza pt.: ”Perspektywy rozwoju energetyki w Polsce opartej na węglu brunatnym”,
 • - w ramach wystąpień zaproszonych gości między innymi Kol. Joanna Paczesna Wiceprezes Rady FSNT-NOT w Kaliszu w imieniu Rady NOT w Kaliszu złożyła na ręce Prezesa Federacji SNT-NOT w Koninie Kol. Zbigniewa Bajcara list gratulacyjny wraz z życzeniami dalszego dynamicznego rozwoju,
 • - wysłuchano koncertu Młodzieżowej Orkiestry Górniczej Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych im. S. Staszica w Koninie.

Uroczystość zakończyła się bankietem podczas którego uczestnicy sesji w koleżeńskiej, serdecznej atmosferze dokonali wymiany wspomnień z okresu 40-letniej działalności NOT-u konińskiego.Zmarł nasz Kolega dr inż. Ignacy Urbanowski

Data zamieszczenia: 27 października 2017 roku

Z żalem informujemy, że w dniu 25 października 2017 r. zmarł Kolega dr inż. Ignacy Urbanowski.

Wieloletni, wierny i do końca aktywny członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa. Kolega Ignacy Urbanowski urodził się 3 stycznia 1946 r. w Łodzi. Ukończył Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, a następnie Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu, uzyskując w 1969 roku tytuł magistra inżyniera rolnictwa. Kolega Ignacy zawsze był ciekawy wiedzy naukowej nie zakończył więc na tym swej edukacji, interesowała go ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwami rolnymi. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno Rolniczym Akademii Rolniczej w Warszawie, zwieńczone obroną pracy doktorskiej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem rolnym. Całe swoje życie zawodowe poświęcił prowadzeniu i zarządzaniu produkcją rolniczą, produkcją żywności w Południowej Wielkopolsce. Pracował w Stacji Hodowli Roślin Kalinowa, Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych Petryki, w Zjednoczeniu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kaliszu, Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Kaliszu, zawsze na wysokich stanowiskach związanych z zarządzaniem tymi jednostkami. Po zmianie ustroju organizuje z wielką pasją własne, nowocześnie prowadzone gospodarstwo rolne „Gruntpol” wraz z zakładem przetwórczym surowców roślinnych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu produkcji i ekonomiki rolniczej.

Kolega dr inż. I. Urbanowski był też wielkim społecznikiem, członkiem Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa oraz Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Organizator i wykładowca wielu konferencji naukowo-technicznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim z zakresu rolnictwa. Propagator postępu i nowoczesności. Lubił się dzielić swoją wiedzą z innymi. W latach 1984 – 1990 Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SITR w Kaliszu, a następnie do 2013 r. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego tego Stowarzyszenia. W latach 80 i 90- tych ubiegłego wieku Radny i działacz Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu. Pracowity, serdeczny, dobry człowiek. Za swoją aktywność zawodową i społeczną uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami branżowymi, stowarzyszeniowymi oraz państwowymi. Między innymi: Złotymi Odznakami Honorowymi SITR i NOT oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Był prawym i serdecznym człowiekiem, tytan pracy, rzetelny i koleżeński. Zmarł w wieku 71 lat. Ignacy żegnamy Cię z żalem. Pamięć o Tobie i Twoich dokonaniach na zawsze pozostaną w pamięci środowiska inżyniersko- technicznego naszego regionu.

SPOCZYWAJ W POKOJU.

Rodzinie zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.

Pogrzeb św. pamięci dr inż. Ignacego Urbanowskiego obędzie się w dniu 28 października 2017 r. Msza św. w kościele parafialnym w Kaliszu na Osiedlu Zagorzynek o godz. 11.00. Po mszy św. odprowadzenie na cmentarz w Chełmcach

Zarząd Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu.

Jubileusz 70-lecia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rady w Poznaniu

Data zamieszczenia: 23 października 2017 roku

W dniu 19 października 2017 roku w Auli Lubrańskiego, Collegium Minus Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu odbył się Jubileusz 70-lecia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rady w Poznaniu.

W ramach uroczystości jubileuszowych:

 • - zaprezentowano dorobek i osiągnięcia Rady FSNT-NOT w Poznaniu,
 • - referat pt.: „Energooszczędne budownictwo, budynek pasywny – od teorii do praktyki”, który wygłosił dr Romana Pietrzyk,
 • - wręczono odznaczenia w tym „Odznakę Honorową NOT z Diamentem” dla Prezesa FSNT-NOT Rady w Poznaniu Kol. Kazimierza Pawlickiego. Wręczenia odznaczeń w imieniu Prezes Zarządu Głównego NOT dokonał Kol. Adam Błochowiak, Wiceprzewodniczący Rady Krajowej,
 • - wysłuchano Chóru Męskiego „Kompania Druha Stuligrosza” oraz uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu – Wydziału Wokalistyki Jazzowej.

„Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2016 rok” i „Dzień Budowlanych 2017 roku”

Data zamieszczenia: 9 października 2017 roku

W dniu 6 października 2017 roku w „Restauracji Lazur” w Nowych Skalmierzycach odbyła się uroczystość podsumowania 43 edycji konkursu „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2016 rok” i „Dzień Budowlanych 2017 roku”. Organizatorami obu uroczystości są:

 • - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu,
 • - Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu,
 • - Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu.

Ogłoszenie wyników konkursu poprzedziła prezentacja osiągnięć z okazji jubileuszu 60-lecia Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu, a zwłaszcza dorobku i osiągnięć inżynierów i techników budownictwa z Południowej Wielkopolski. Z upoważnienia Prezesa Zarządu Głównego NOT, Prezes Rady Kol. Adam Błochowiak uhonorował zasłużonych członków Oddziału PZITB w Kaliszu:

 • - Srebrną Odznaką Honorową NOT, Kol. Łukasza Garczarka,
 • - Diamentową Odznaką Honorową NOT:
  • - Kol. Tomasza Kulczyńskiego,
  • - Kol. Szczepana Mikurendę,
  • - Kol. Mariana Walczaka.

Po ogłoszeniu wyników konkursu, wręczenia tytułów w obecności władz administracyjno-samorządowych z Południowej Wielkopolski dokonali:

 • - Honorowy Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Kaliszu Kol. mgr inż. Szczepan Mikurenda,
 • - Prezes Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu Kol. mgr inż. Adam Błochowiak,
 • - Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów w Poznaniu Kol. mgr inż. Włodzimierz Draber,
 • - Przewodniczący Komisji Konkursowej Kol. inż. Jan Czabański.

» Laureaci 43 edycji konkursu „Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski za 2016 rok «

Celem konkursu jest promocja najlepiej zrealizowanych obiektów na terenie Południowej Wielkopolski, cechujących się ciekawymi rozwiązaniami funkcjonalnymi i konstrukcyjno-architektonicznymi. Dobrym i poprawnym wykonaniem z kompleksowym wykończeniem i zagospodarowaniem terenu. Zrealizowane obiekty upiększają swym wyglądem przestrzeń publiczną, w której są usytuowane. Jest to zasługa wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru, inwestorów i wykonawców. Należy podkreślić, że konkurs „MISTER BUDOWNICTWA” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników procesów budowlanych, a uzyskane wyróżnienia są bardzo dobrym świadectwem solidnego wykonawstwa i dobrej marki realizatorów nagrodzonych obiektów.

XIX Dni Ogrodnika Targi Międzynarodowe – Zapraszamy

Data zamieszczenia: 21 sierpnia 2017 roku

45. Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Data zamieszczenia: 28 czerwca 2017 roku

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2017 roku. Regulamin, druk zgłoszenia na stronie: www.ciop.pl/konkurs-bhp.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze RFSNT-NOT w Kaliszu

Data zamieszczenia: 26 kwietnia 2017 roku

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Domu Technika NOT odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu. Podczas obrad:

 1. – dokonano oceny działalności Zarządu Rady w okresie kadencji lat 2013-2016,
 2. – udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Rady,
 3. – wybrano nowe władze statutowe na okres kadencji lat 2017-2021,
 4. – przyjęto program działania na nową kadencję.

Delegaci SNT na Prezesa Rady wybrali Kol. mgr inż. Adama Błochowiaka (SITR). Członkami Zarządu Rady zostali wybrani:

 1. 1) Kol. mgr inż. Stanisław Adamczak (SIMP)
 2. 2) Kol. inż. Stanisław Cegielski (SGP)
 3. 3) Kol. inż. Seweryn Kaczmarek (SITK)
 4. 4) Kol. mgr inż. Joanna Paczesna (SEP)
 5. 5) Kol. dr inż. Benedykt Roźmiarek (SITLiD)
 6. 6) Kol. mgr inż. Marian Walczak (PZITB)

Na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady wybrano Kol. mgr Tadeusza Matuszczaka (SITLiD). Członkami Komisji Rewizyjnej Rady zostali wybrani:

 1. 1) Kol. mgr inż. Jan Bystrzycki (SIMP)
 2. 2) Kol. mgr inż. Jan Godziębski (SITK)
 3. 3) Kol. mgr inż. Witold Guza (SITMB)
 4. 4) Kol. mgr inż. Krystyna Janicka-Mazur (PZITSan.)

W posiedzeniu udział brało 24 Delegatów SNT na 25 z 14 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych tworzących Federację SNT-NOT w Kaliszu.

Uroczysta jubileuszowa sesja za nami

Data zamieszczenia: 29 listopada 2016 roku

W dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 16:00 w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów Jubileuszu 60-lecia NOT-Kalisz. To własnie w listopadzie 1956 roku na terenie miasta Kalisza, z inicjatywy Kol. Tadeusza Wehra, podjęto kroki zmierzające do integracji środowisk technicznych skupionych w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Dziś Rada Federacji SNT-NOT w Kaliszu zrzesza 14 stowarzyszeń branżowych, w których łączna liczba członków inżynierów i techników przekracza dwa tysiące osób. Rada jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych posiadająca osobowość prawną reprezentuje społeczność techniczną, integruje techników i inżynierów, działa na rzecz ich rozwoju zawodowego i zapewnienia wysokiej pozycji środowiska technicznego w zrównoważonym rozwoju regionu i kraju.

Zapraszamy do galerii.

archiwum wiadomości