Logo NOT Kalisz

Rada Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Kaliszu

ul. Zacisze 2 (dawniej Rumińskiego)
62-800 Kalisz
tel. +48 (62) 757 34 49
biuro@not.kalisz.pl

Polityka danych osobowych

StatutFederacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

Preambuła

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń o charakterze naukowo-technicznym. Nawiązując do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych, tworzonych w kraju i na emigracji w celu wspierania patriotycznych dążeń Polaków i uczestnictwa w budowie fundamentów gospodarczej pomyślności Polski po jej odrodzeniu, działa obecnie na rzecz dalszego cywilizacyjnego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna aktywnie uczestniczy w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich. Jest polskim członkiem Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI) i Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich (WFEO), reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwija współpracę z polonijnymi towarzyszeniami Naukowo-Technicznymi, integrując polską społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

STATUT do pobrania w formacie PDF