Logo NOT Kalisz

Rada Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Kaliszu

ul. Zacisze 2 (dawniej Rumińskiego)
62-800 Kalisz
tel. +48 (62) 757 34 49
biuro@not.kalisz.pl

Polityka danych osobowych

Członkowie Rady FSNT-NOT w Kaliszu:

PZITB - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Logo stowarzyszenia
tel. +48 22 8268634
fax +48 22 8268634
e-mail: pzitb@pzitb.org.pl
strona: www.pzitb.org.pl
SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Logo stowarzyszenia
tel. +48 22 5564316
fax +48 22 5564301
e-mail: sep@sep.com.pl
strona: www.sep.com.pl
SGP - Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Logo stowarzyszenia
tel. +48 22 8268751
fax +48 22 8268751
e-mail: biuro@sgp.geodezja.org.pl
strona: www.sgp.geodezja.org.pl
SITPMB - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
Logo stowarzyszenia
tel. +48 22 8276893
fax +48 22 8268355
e-mail: sitpmb@neostrada.pl
strona: www.rzeczoznawcy-branz-bud.pl
SITK - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Logo stowarzyszenia
tel. +48 22 8270259
fax +48 22 8270258
e-mail: zarzad@sitk.org.pl
strona: www.sitk.org.pl
SITLiD - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
Logo stowarzyszenia
tel. +48 22 8270287
fax +48 22 8267458
e-mail: sitlid@ibles.waw.pl
strona: www.sitlid.pl
SIMP - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Logo stowarzyszenia
tel. +48 22 8271768
fax +48 22 8260354
e-mail: simp@simp.pl
strona: www.simp.pl
SITR - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa
Logo stowarzyszenia
tel. +48 22 8262176
fax +48 22 8275439
e-mail: sitr@sitr.pl
strona: www.sitr.pl
PZITS - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Logo stowarzyszenia
tel. +48 22 8269077
fax +48 22 8262894
e-mail: biuro@pzits.org.pl
strona: www.pzits.pl
SITSpoż - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
Logo stowarzyszenia
tel. +48 22 3361325
fax +48 22 8273847
e-mail: biuro@sitspoz.pl
strona: www.sitspoz.pl
SITP - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Logo stowarzyszenia
tel. +48 22 6203225
fax +48 22 6202116
e-mail: sitp@wa.home.pl
strona: www.sitp.home.pl
SITPNIG - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
Logo stowarzyszenia
tel. +48 12 4213247
fax +48 12 4213247
e-mail: sitpnig@snt.org.pl
strona: www.sitpnig.pl
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
tel. +48 62 7361027
tel. +48 62 7361027
e-mail: biuro@euro.ctiw.pl
strona: www.euro.ctiw.pl
PTiE - Oddział Ziemi Kaliskiej Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
tel. +48 62 7670179
fax: +48 62 7670180
e-mail: euroexbud@euroexbud.com.pl
strona: www.ptie.kalisz.pl

Działalność Federacji i zrzeszonych w niej SNT to między innymi:

 • Nadawanie:
  • stopni specjalizacji zawodowej inżynierom i technikom (na mocy Ustawy),
  • uprawnień tłumaczy tekstów technicznych,
  • uprawnień rzeczoznawców technicznych,
  • współudział w nadawaniu tytułu EUR ING - Inżyniera Europejskiego z federacją FEANI.
 • Organizowanie:
  • imprez naukowo-technicznych jak kongresy, konferencje, sympozja, narady, seminaria, wystawy, pokazy, "Dni Techniki", itp.,
  • Olimpiady Wiedzy Technicznej,
  • Turnieju Wiedzy o Wynalazczości,
  • Konkursu Młodych Mistrzów Techniki,
  • wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów "Mistrz Techniki NOT".
 • Prowadzenie:
  • szkoleń i doskonalenia kadr technicznych i menedżerskich w tym z udziałem partnerów z zagranicy,
  • praktyk i staży zawodowych dla młodej kadry za granicą.
 • Usługi w zakresie:
  • ekspertyz i opinii technicznych,
  • pomiarów i badań laboratoryjnych,
  • prac projektowych, doradztwa technicznego,
  • instalacji, rozruchu, obsługi i serwisu urządzeń wraz z opracowaniem instrukcji obsługi,
  • realizacji prac wdrożeniowych.
 • Opiniowanie:
  • projektów aktów prawnych, dotyczących róźnych dziedzin gospodarki.
 • Współpraca:
  • z wieloma instytucjami, zakładami pracy i organizacjami krajowymi,
  • z zagranicznymi organizacjami społeczno - inżynierskimi i innymi.