Logo NOT Kalisz

Rada Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Kaliszu

ul. Zacisze 2 (dawniej Rumińskiego)
62-800 Kalisz
tel. +48 (62) 757 34 49
biuro@not.kalisz.pl

Polityka danych osobowych


Władze Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu


K a d e n c j a    2 0 2 2 - 2 0 2 6

Skład osobowy wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 11 czerwca 2022 roku.

Zarząd

Kol. Adam Błochowiak
Funkcja: Prezes
Reprezentuje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa
Kol. Joanna Paczesna
Funkcja: Wiceprezes
Reprezentuje: Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Kol. Stanisław Adamczak
Funkcja: Wiceprezes
Reprezentuje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Kol. Seweryn Kaczmarek
Funkcja: Wiceprezes
Reprezentuje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Kol. Marian Walczak
Funkcja: Wiceprezes
Reprezentuje: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Kol. Anna Mencel-Kolańska
Funkcja: Członek Zarządu
Reprezentuje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa
Kol. Janusz Ruda
Funkcja: Członek Zarządu
Reprezentuje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Komisja Rewizyjna

Kol. Tomasz Kulczyński
Funkcja: Przewodniczący
Reprezentuje: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Kol. Witold Guza
Funkcja: Wiceprzewodniczący
Reprezentuje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Materiałów Budowlanych
Kol. Krystyna Janicka-Mazur
Funkcja: Sekretarz
Reprezentuje: Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych
Kol. Jan Bystrzycki
Funkcja: Członek Komisji
Reprezentuje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Kol. Wiesław Malarczyk
Funkcja: Członek Komisji
Reprezentuje: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji