Jubileusz 60-lecia NOT-Kalisz

Pan Adam Błochowiak – Prezes NOT-u kaliskiego, otwiera sesję jubileuszową.