Komisja Konkursowa stwierdza, że zgłoszone na 36-tą edycję konkursu „MISTER BUDOWNICTWA” Południowej Wielkopolski za najlepiej zrealizowany obiekt w 2010 roku obiekty i budynki cechują się ciekawymi rozwiązaniami funkcjonalnymi i konstrukcyjno-architektonicznymi. Dobrym i poprawnym wykonaniem z kompleksowym wykończeniem i zagospodarowaniem. Zrealizowane obiekty upiększają swym wyglądem krajobraz, w którym są usytuowane. Jest to zasługa wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru, inwestorów i wykonawców. Należy podkreślić, że Konkurs „MISTER BUDOWNICTWA” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników procesów budowlanych, a uzyskane wyróżnienia są bardzo dobrym świadectwem solidnego wykonawstwa i dobrej marki realizatorów nagrodzonych obiektów. Chcę podziękować wszystkim uczestnikom biorącym udział w realizacji nagrodzonych obiektów i życzyć by otrzymane wyróżnienia były bodźcem do dalszej dobrej pracy w budownictwie. Integralną częścią protokółu jest dokumentacja zgłoszenia obiektów na konkurs z dokumentacją zdjęciową i listą obecności członków komisji konkursowej.


Przewodniczący Komisji Konkursowej
inż. Jan Czabański