Jubileusz 60-lecia NOT-Kalisz

Moment składania gratulacji przez Panią Marlenę Maląg – Wicewojewodę Wielkopolskiego.