Jubileusz 60-lecia NOT-Kalisz

Odznaczeni i wyróżnieni działacze NOT-u kaliskiego.