Akcelerator Innowacji NOT jest spółką o charakterze non-profit powołaną przez udziałowców FSNT-NOT oraz SATUS Venture w celu wspólnego inicjowania działalności innowacyjnej. Aby zrealizować ten cel, Akcelerator identyfikuje innowacyjne pomysły i weryfikuje ich potencjał rynkowy, a następnie dokonuje inwestycji w spółki powstałe na bazie tych pomysłów.

Akcelerator oferuje pomysłodawcom dwuetapowe wsparcie projektów innowacyjnych. W pierwszym etapie, nazwanym etapem preinkubacji, proponujemy dostęp do szerokiego wachlarza usług doradczych (badania i ekspertyzy techniczne, analizy rynku, opracowanie biznesplanu etc.).

W drugim etapie, nazwanym etapem wsparcia kapitałowego, pomysłodawcy otrzymują wsparcie finansowe poprzez objęcie udziałów przez Akcelerator w nowo powstałym podmiocie gospodarczym z udziałem pomysłodawcy. W razie potrzeby, udziały obejmie również SATUS Venture, zwiększając tym samym poziom wsparcia finansowego.

Szczegółowe zasady wspierania pomysłów innowacyjnych uzyskają Państwo w Domu Technika NOT w Kaliszu przy ulicy Rumińskiego 2, tel. +48 (62) 757 34 49 lub pod adresem www.ainot.pl.

powrót do strony głównej